.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Sunn sans’

Sunn sans

( Smakssans )

< > < > < > < > < >   ?

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Hjerte slår automatisk og erstattes med kunstig hjerte, hjertetransplantasjon…

Blod erstattes slik som frakter oksygen med blodstrømmen i mennesket og andre vertebrater.

takk

Stikkordsky