.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

null

.( 0 – + )300%

Hjernen 300% + ånd

Cogito ergo sum,Corpus pineale

takk

zohre

Comments on: ".( 0 – + )300%" (198)

 1. helt greit…

 2. Er null ingenting?
  Eller er ingenting null?

 3. @BurnieBerit

  Dette øyeblikket er det nullet fordi punktet .

  takk
  zohre

 4. Mener du tid? Nå? eller nå? eller nå?
  En hel haug med øyeblikk?
  Eller nulllpunktet?
  Ingenting er ingenting… for selv ingenting er noe.

 5. @BurnieBerit

  NÅ.

  takk
  zohre

 6. Nå! Men det er egentlig umulig å stadfeste NÅ, da øyeblikket er over før man har sagt NÅ. Men om du tenker deg NÅ som 0 da må fortid være – og framtid + ?

 7. @BurnieBerit

  Men det er egentlig umulig å stadfeste NÅ,

  Hvorfor er det så da dette er punktet.

  takk
  zohre

 8. Fordi tiden aldri stanser…?

 9. @BurnieBerit

  Fordi lyset leder til øyeblikket .

  takk
  zohre

 10. Hvilket lys? En lommelykt som lyser rett ut i mørket vil til slutt bli oppslukt av mørket når lysstrålen ikke når lenger. Er det . ?

 11. @BurnieBerit

  De fire elementene vann, luft, jord og ild
  er de nektende elementene så dette er øyeblikket som leder til lyset .

  takk
  zohre

 12. Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning.
  De fire elementene vann, luft, jord og ild
  er de nektende elementene så dette er øyeblikket som leder til lyset .

  takk
  zohre

 13. Dette nullet altså dette punktet . er dette øyeblikket…

  takk
  zohre

 14. Beklager, det ble plutselig natta… jeg nådde nullpunktet og lyset slukket i går kveld (haahaa)

  Off, du får meg til å forsøke å tenke…
  Med lyset, er det solen du mener? Vann, luft, jord og ild er her på jorda, er det jorda som er nullpunktet?

 15. @BurnieBerit

  Solen slår automatisk.

  De fire elementene vann, luft, jord og ild binder sammen med ett atom som det må være null altså dette punktet .

  takk
  zohre

 16. Læren om behandlingen av øresykdommer

  Kabbalismens lære om sefirot som verdens grunnmønster stammer fra Sefer jetsira.

  takk
  zohre

 17. Talmud , betyr studium, og Talmuds formål er studiet av Torahen , Mosebøkene (både den muntlige og den skriftlige).

  Talamus , Mottar for eksempel synsinntrykk og auditive inntrykk .

  takk
  zohre

 18. Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon.

  takk
  zohre

 19. +

  De fire elementene vann, luft, jord, ild.

  Så nullpunktet er det :

  Ild og jord
  Luft og vann

  takk
  zohre

 20. Ild og jord
  Luft og vann

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  takk
  zohre

 21. Lysets hastighet skal være konstant for alle observatører det vil si medregnet dyreriket siden
  uten lyskilder kunne vi ikke sett noenting. Alt lys må komme fra en eller annen lyskilde.

  takk
  zohre

 22. Vann eller luft
  Luft eller vann

  Men,

  Ild , jord .

  takk
  zohre

 23. Vannmolekylet H2O forbindes med hørselssansen men, luft forbindes med synssansen .

  Så :

  Ild , jord .

  takk
  zohre

 24. Hvis vannmolekylet H2O forbindes det med hørselssansen men, luft forbindes det med synssansen så

  vann eller luft
  luft eller vann

  takk
  zohre

 25. Thalamus (fra gresk θάλαμος = rom, kammer )

  Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt).

  takk
  zohre

 26. Ramla fullstendig av… som du legger det fram ser det ut som at verden er full av nullpunkt.

 27. @BurnieBerit

  Fordi lyset leder til øyeblikket .

  takk
  zohre

 28. Det går tregt ,

  vann eller luft selv om lysets hastighet skal være konstant for alle observatører .

  takk
  zohre

 29. Rekkefølgene :

  1.Ild
  2.Jord
  3.
  4.

  luft eller vann
  Vann eller luft

  takk
  zohre

 30. 1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 31. Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 32. Hvorfor er ild først? Hvis det går på tetthet?
  I så fall
  1. Jord
  2. vann
  3. ild
  4. luft
  ?

 33. @BurnieBerit

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%
  Thalamus (fra gresk θάλαμος = rom, kammer )
  Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt).

  Hvis vannmolekylet H2O forbindes det med hørselssansen men, luft forbindes det med synssansen.

  takk
  zohre

 34. Og nullpunktet?
  . ?

 35. @BurnieBerit

  Lyset leder til øyeblikket.

  takk
  zohre

 36. 🙂 O.K. jeg føler meg som et null mår jeg leser her inne… 😦

 37. @Kassima

  I like måte .

  Men, hva i all verden gjør de i hjernen?
  Hjernen vår inneholder store mengder vannkanaler, og vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :

  takk
  zohre

 38. 1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :

  takk
  zohre

 39. 1.Ild

  2.Jord
  3.Luft

  Synssenteret ligger helt bakerst i hjernen. Her blir nerveimpulsene fra netthinnen behandlet og tolket. Sanseinntrykket blir sammenlignet med tidligere synsinntrykk og det er denne tolkningen som gir synsinntrykket mening.

  4.Vann

  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz

  takk
  zohre 40. 1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft

  takk
  zohre

 41. Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert.

  Vi kjenner bare til de negative effektene.  1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft

  ?

  takk
  zohre

 42. Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  takk
  zohre

 43. Fra 300% til 0 eller .
  Fra 0 eller . til 300%

  Nullpunktet er :

  Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert.
  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  Hvis lyset leder til øyeblikket :  1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft

  ?

  takk
  zohre

 44. Dette nullet altså dette punktet . er dette øyeblikket …

  Newton er rett ? Lyset kommer tvers og går videre mot ? Lyset kommer tvers til mørket ?

  takk
  zohre

 45. Newton mente at Gud blir synlig for oss gjennom vår iakttagelse av verden.

  ?

  takk
  zohre

 46. Lysets hastighet skal være konstant for alle iakttagelsene av verden.

  Læren om behandlingen av øresykdommer…

  Kabbalismens lære om sefirot som verdens grunnmønster stammer fra Sefer jetsira.

  takk
  zohre

 47. Vann er det eneste stoffet på jorden som kan eksistere som is, væske og gass ved temperaturer og trykk som finnes på jordoverflaten.  1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft

  ?

  takk
  zohre

 48. 4.Vann
  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz

  ”Tre ting på en gang.”
  Is, væske og gass ved temperaturer og trykk…

  takk
  zohre

 49. Tyngdekraften har en bestemt retning så :

  4.Vann

  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz

  ”Tre ting på en gang.”
  Is, væske og gass ved temperaturer og trykk…

  takk
  zohre

 50. Hjernen 300% + ånd

  Hvorfor sa du så høyt :
  «Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg :  1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft
  ?

  takk
  zohre

 51. Være døv for alle argumenter,

  Ikke få gjennomslag for ideene sine,

  Vende det døve øret til,

  Snakke for døve ører,

  Blinde og døve,  1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft

  ?

  takk
  zohre

 52. Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .
  Venstre gjøre oppmerksom på høyre.  1.Ild
  4.Vann


  2.Jord
  3.Luft

  ?

  Hjernen 300% + ånd

  takk
  zohre

 53. Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :

  +
  +
  +
  ?

  +

  takk
  zohre

 54. Vi kjenner bare til de negative effektene.

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft

  Vi kjenner bare til de positive effektene.

  4.Vann

  +
  +
  +
  ?
  +

  takk
  zohre

 55. Objektiv/subjektiv

  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft

  Vi kjenner bare til de positive effektene.

  4.Vann

  +
  +
  +
  ?
  +

  http://vgbno31652.vgb.no/?p=29

  takk
  zohre

 56. Protein (den første),
  Enzym ( naturens katalysator )

  En inhibitor er et stoff som minsker hastigheten på en kjemisk reaksjon (altså motsatt virkning av en katalysator ) uten at stoffet selv deltar i selve reaksjonen.

  Primærstruktur, Sekundærstruktur, Tertiærstruktur, Kvartenærstruktur

  Vann er det eneste stoffet på jorden som kan eksistere som is, væske og gass ved temperaturer og trykk som finnes på jordoverflaten.

  ”Tre ting på en gang.”
  Is, væske og gass ved temperaturer og trykk…

  takk
  zohre

 57. Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.
  Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :
  Objektiv/subjektiv

  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft

  Vi kjenner bare til de positive effektene.

  4.Vann
  +
  +
  +
  ?
  +

  takk
  zohre

 58. Newton fant også ut at for å bevege noen objekter trengs det mer kraft enn for å bevege andre.

  takk
  zohre

 59. 300% – fordi det er lettvint.
  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  Dum ,’stum’ , vanføre bli friske

  takk
  zohre

 60. Dum ,’stum’ , vanføre bli friske

  Objektiv/subjektiv

  Vi kjenner bare til de negative effektene.
  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft

  Vi kjenner bare til de positive effektene.
  4.Vann

  takk
  zohre

 61. DER er jeg her igjen.
  Mener du at ild, jord og luft ikke har positive effekter? Og vann ingen negative?
  Ild varmer…
  jord – alt gror på jorda
  Luft – vi puster og trenger lufta
  Men vann kan man drukne i 😀
  Alt har negativt og positivt… dag og natt, lys og mørke, ja og nei, alt?

 62. @BurnieBerit

  Læren om behandlingen av øresykdommer

  4.Vann
  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  Synssenteret ligger helt bakerst i hjernen. Her blir nerveimpulsene fra netthinnen behandlet og tolket. Sanseinntrykket blir sammenlignet med tidligere synsinntrykk og det er denne tolkningen som gir synsinntrykket mening.

  takk
  zohre

 63. Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  på grunn av :

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 64. Descartes svar var at en liten del av hjernen, som han kalte konglekjertelen, var stedet der den tenkende personligheten og den utstrakte kroppen hang sammen. Det svaret var nok ikke så vellykket i ettertiden, for den forbindelsen er det svært få som har trodd på.

  takk
  zohre

 65. Men hvis Gud nå fantes, så ble ting mye enklere. For da måtte jo Descartes kunne tenke seg at alt det Gud hadde skapt var godt, slik Bibelen fortalte. Og når Descartes tenkte på de tingene, så var det jo ingen grunn til å tvile på dem lenger.

  takk
  zohre

 66. Bare løp etter
  hjernen 300% + ånd

  0 .

  takk
  zohre

 67. Siden hjernen er 300%
  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  så kjenner vi bare til de negative effektene.

  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  takk
  zohre

 68. 0123456789 = 10

  0 – +

  Nullpunktet er :
  Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert.
  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  takk
  zohre

 69. Hjernens overflate ,

  Jordens overflate er etter astronomisk målestokk veldig ung. I dens relativt korte levetid på rundt 500 millioner år har erosjon og platedrift ødelagt og gjenskapt det meste av jordoverflaten,…

  takk
  zohre

 70. Lysets hastighet skal være konstant for alle iakttagelsene av verden.

  Hjernens overflate ,
  Jordens overflate ,
  Lysets overflate ,

  takk
  zohre

 71. Med kart og kompass klart til bruk
  Hjernens overflate ,
  Jordens overflate ,
  Lysets overflate ,

  takk
  zohre

 72. Til høyre , til venstre ?

  med kart og kompass klart til bruk
  Hjernens overflate ,
  Jordens overflate ,
  Lysets overflate ,

  takk
  zohre

 73. Vi vet hvor i hjernen de er lokalisert.
  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  Til høyre , til venstre ?

  takk
  zohre

 74. Snakker du høyre eller venstre, høres det ut som politikk også, og ikke bare jorda og opp og ned, nord og sør, ild og luft og vann og sånt… Men hvor ble det av . ?

 75. @BurnieBerit

  Hjernens overflate ,
  Jordens overflate ,
  Lysets overflate ,

  De er ild , jord , luft , vann men, nå kjenner jeg ikke til høyre og venstre

  takk
  zohre

 76. Høyre eller venstre
  Venstre eller høyre

  takk
  zohre

 77. To like poler frastøter hverandre og to motsatte tiltrekker hverandre. Sånn er det også med en hydrogenbinding, hvor vi kan erstatte polene med den positivt ladde hydrogen enden og den negativt ladde oksygen enden. Hydrogenbindingen er en svak binding som brytes fort opp.

  takk
  zohre

 78. Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  Hjernens overflate ,
  Jordens overflate ,
  Lysets overflate ,

  De er ild , jord , luft , vann men, nå kjenner jeg ikke til

  høyre og venstre
  venstre og høyre

  takk
  zohre

 79. Høyre og venstre
  eller
  Venstre og høyre

  Ved siden av sansene er mye av hjernebarken opptatt med språk og tale, menneskets viktigste kommunikasjonsform.

  Når et menneske snakker, vil ørene oppfange lydbølger og bringe informasjonen til hjernen. Hjernen bryter så opp strømmen av lyd til ord som gir mening. Det er overaskende at selv om vi hører at det er opphold mellom ordene, vil en nærmere granskning av lydbølgene vise at at det ikke er slike pauser.

  takk
  zohre

 80. Når Gud snakker, vil ørene oppfange lydbølger og bringe informasjonen til hjernen.

  takk
  zohre

 81. Vi har tidevann i hjernen.
  Lokal flo og fjære.
  Det er defor vi blir månesyke.

 82. @Xiste

  Vi har vannkanaler i hjernen men, hjernen har også ionekanaler.

  Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom.

  takk
  zohre

 83. Vann.

  takk
  adolph

 84. Sammenligner du ild, jord, luft og vann med hjernesykdommer/lidelser? Jorda og hjernen???

 85. @adolph

  Et ion (gresk: ἰόν, «en som går»)

  takk
  zohre

 86. @BurnieBerit

  Når det gjelder
  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  så kjenner vi bare til de negative effektene.

  takk
  zohre

 87. Jammen Zohre – det finnes ingen positive effekter med de sykdommene, i hvert fall ikke for de som får dem 😯

 88. @BurnieBerit

  Å sammenlikne slagrammede pasienter med de friske hjernene så kjenner vi bare til de negative effektene.

  takk
  zohre

 89. Jeg tror ikke jeg skjønner hvilken retning du tar i dette innlegget 🙂 jord, ild, luft og vann og så hjernelidelser…

 90. @BurnieBerit

  Høyre og venstre
  eller
  Venstre og høyre

  Passiv transport er transport av stoffer gjennom en cellemembran ved hjelp av kanalproteiner – som passivt, uten bruk av energi, former en «kanal» gjennom membranen – heller enn bærerproteiner – som aktivt, med forbruk av energi, «bærer» et molekyl gjennom membranen. Passiv transport omfatter blant annet diffusjon og osmose.

  takk
  zohre

 91. Transporten gjennom hjerne har alltid en vei… den styres av kroppen? Blodet går ikke den andre veien, det pumpes alltid samme vei… samme hva det bærer 😀

 92. @BurnieBerit

  Transporten gjennom hjerne er alltid vanskelig å forstå.

  F.eks , ved å spille både positivt og negativt :

  Vannkanaler er proteiner som raskt transporterer vann, og som finnes i hele kroppen.
  De har mange viktige funksjoner, som utskilling av væske fra nyrene,

  Det forskerne imidlertid vet, er at vannkanalene kan skape store vansker. Vannansamling i hjernen, såkalt hjerneødem, er en av de vanligste og mest kritiske tilstandene etter hodeskader, ved hjernesvulst og etter hjerneslag.

  takk
  zohre

 93. Transporterer blod også… og styrer hele maskineriet men likevel bruker vi en liten prosent av hjernen i forhold til størrelsen som er 100 % hjerne og ikke kom med 300 % igjen, nei 😀 HAHAHA… Men transporten gjennom hjernen er vel den samme som i resten av kroppen? Transporten av oksygen fra lungene og avfallslufta ut igjen… DEN er også vanskelig 🙂
  *
  Hvis hjernen var så enkel at vi kunne forstå den, hadde vi vært for dumme til å forstå den…

 94. @BurnieBerit

  Nettopp å kjenne kun de negative effektene.

  Høyre og venstre
  eller
  Venstre og høyre

  takk
  zohre

 95. Både høyre og venstre.

 96. For høyre styrer tanker og følelser og fantasi, venstre styrer motorikk og det fysiske, saklige.
  ja?

 97. @BurnieBerit

  Så å sammenlikne slagrammede pasienter med de friske hjernene så kjenner vi bare til de negative effektene.

  takk
  zohre

 98. Det er jo ikke noen positive effekter av sånt… Om du ikke mener at det sikrer arbeidsplassen til sykepleierne som må ta seg av de pasientene, og den var stygg 😦

 99. @BurnieBerit

  Hjernen har vannkanaler noe som spiller både negativt og positivt men,så kjenner vi bare til de negative effektene.

  takk
  zohre

 100. Jorda har også vannkanaler 🙂 Der er de positive effektene at de fører vann som jorda må ha og så er det fisk i dem…

 101. @BurnieBerit

  Ja. Så hvorfor da får en hjerneslag og en får ikke det

  takk
  zohre

 102. Fordi ingen mennesker er like. Og ingen elver er like. Og ingen kloder er like.

 103. @BurnieBerit

  Jo, hjernen er like .

  Hjernen konstant flyter i vann
  Ionekanaler og vannkanaler – en forutsetning for cellenes liv og hjernens elektriske signaler

  takk
  zohre

 104. Ne’eiii, de ser like ut, men har øøørsmå multimikroskopiske forskjeller 🙂 ? Og så lenge DNA og gener ikke er like, så vil heller ikke hjernene oppføre seg likt.

 105. @BurnieBerit

  Jo, så hvorfor kjenner vi ikke så mye til og de negative effektene bare kjenner vi mest til da :

  takk
  zohre

 106. Massevis av positive efffekter med selve hjernen, men ikke med sykdom.
  Nuuu skal BB legge seg, god natt, Zohre 🙂

 107. @BurnieBerit

  Ved sykdommer kjenner vi mest til
  men, ?

  Sov godt

  takk
  zohre

 108. passer som fod i hose, ilden skal fyller Eller ?

 109. @LYSVING

  Høyre og venstre
  eller
  Venstre og høyre

  takk
  zohre

 110. behindBLUEeyes said:

  midt imellom snart vel?

 111. @behindBLUEeyes

  Hos «høyerestående» dyr (spesielt pattedyr) er overflaten på hjernebarken sterkt foldet, noe som er karakteristisk for dyr med mer avanserte hjerner. Foldingen gir en stor overflate med plass for flere nerveceller på et mindre volum som gjør hjernen kompakt nok til å passe i skallen. De dype furene kalles (sulci) og forhøyningene mellom furene kalles hjernevindinger (gyri). Hjernebarken deles inn i fire hjernelapper, frontal lappen, temporal lappen, parietallappen og occipital lappen. Og den er involvert i mange komplekse hjernefunksjoner, som hukommelse, oppmerksomhet, sensoriske prosesser, tenkning, språk og bevissthet.

  takk
  zohre

 112. Forskeren Marian Diamond fant en uvanlig tetthet av gliaceller i hjernebarken hos Albert Einstein. Imidlertid er det ikke kjent om dette kan ha vært grunnen til hans genialitet. Obduksjoner av pasienter som led av dyp depresjon da de døde, har påvist tap av et stort antall astrocytter i deler av pannelappen, som regulerer humøret…

  takk
  zohre

 113. Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  Forskeren Marian Diamond fant en uvanlig tetthet av gliaceller i hjernebarken hos Albert Einstein. Imidlertid er det ikke kjent om dette kan ha vært grunnen til hans genialitet.

  0 – +

  Vi kjenner bare til de negative effektene.

  Hjernens overflate ,
  Jordens overflate ,
  Lysets overflate ,

  De er ild , jord , luft , vann men, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre
  venstre og høyre

  takk
  zohre

 114. 0 – +

  300%

  ?

  takk
  zohre

 115. Talmud , betyr studium, og Talmuds formål er studiet av Torahen , Mosebøkene (både den muntlige og den skriftlige).

  Talamus , Mottar for eksempel synsinntrykk og auditive inntrykk .

  Ionekanaler og vannkanaler – en forutsetning for cellenes liv og hjernens elektriske signaler

  Vann er det eneste stoffet på jorden som kan eksistere som is, væske og gass ved temperaturer og trykk som finnes på jordoverflaten.
  ”Tre ting på en gang.”
  Is, væske og gass ved temperaturer og trykk…

  takk
  zohre

 116. Jo, så hvorfor kjenner vi ikke så mye til og de negative effektene bare kjenner vi mest til da :

  Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 117. En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :
  vel, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre
  venstre og høyre

  takk
  zohre

 118. Hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  0 – +
  300%

  ?

  takk
  zohre

 119. 0 – +
  300%

  AQP0 ( vannkanal null )

  finnes i store mengder i øyets linsefibrer, men har ganske beskjeden vannpermeabilitet. Man tror at AQP0s viktigste funksjon er som adhesjonsmolekyl som holder linsefibrene sammen og dermed bidrar til å gjøre linsen gjennomsiktig.

  takk
  zohre

 120. Pro , nøy , elek : Troner

  0 – +
  300%
  AQP0 ( vannkanal null )

  akvaporiner, aquaporiner, proteiner som danner kanaler i cellemembranen for hurtig transport av vannmolekyler gjennom membranen…

  takk
  zohre

 121. 300%
  0 – +

  300%
  0 + –

  En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :
  vel, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre
  venstre og høyre

  takk
  zohre

 122. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter fysikk, kjemi og matematikk,…

  takk
  zohre

 123. Paradoks

  AQP0 ( vannkanal null , aquaporin null , )
  Pro , nøy , elek : Troner
  0 – +
  300%

  Et paradoks, også kalt anomali, er en diskrepans/uoverenstemmelse mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer.

  takk
  zohre

 124. AQP0 ( aquaporin null , Vannkanal null )
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer, men har ganske beskjeden vannpermeabilitet.

  Læren om behandlingen av øresykdommer

  4.Vann
  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  Synssenteret ligger helt bakerst i hjernen. Her blir nerveimpulsene fra netthinnen behandlet og tolket. Sanseinntrykket blir sammenlignet med tidligere synsinntrykk og det er denne tolkningen som gir synsinntrykket mening.

  takk
  zohre

 125. AQP0 ( aquaporin null , Vannkanal null )
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,
  Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  takk
  zohre

 126. Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon.

  takk
  zohre

 127. AQP0 ( aquaporin null , Vannkanal null )

  (0-+)300%
  (0+-)300%

  En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :
  vel, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre, venstre og høyre

  takk
  zohre

 128. Kapasitet, hastighet

  Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

  Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon.

  AQP0 ( aquaporin null , Vannkanal null )

  (0-+)300%
  (0+-)300%

  En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :
  vel, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre, venstre og høyre

  takk
  zohre

 129. Null : AQP0 ( aquaporin null , Vannkanal null )
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  300% : Corpus callosum

  Corpus pineale : konglelegemet; lite organ i hjernens midtlinje; ofte forkalket og synlig ved røntgenundersøkelse; “pinus” lat. furu, pinje

  takk
  zohre

 130. Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Null : AQP0 ( aquaporin null , Vannkanal null )
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  300% : Corpus callosum

  Corpus pineale : konglelegemet; lite organ i hjernens midtlinje; ofte forkalket og synlig ved røntgenundersøkelse; “pinus” lat. furu, pinje

  Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon.

  Newton mente at Gud blir synlig for oss gjennom vår iakttagelse av verden.

  ?

  takk
  zohre

 131. Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi

  Tro vil her si tro på at for Gud er alt mulig.

  Newton mente at Gud blir synlig for oss gjennom vår iakttagelse av verden.

  ?

  takk
  zohre

 132. Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  En base er et kjemisk stoff som er i stand til å ta opp et hydrogenion, typisk vil dette være ioner med negativ ladning, da hydrogenionet er positivt ladd.

  En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA [H+A−]) blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst ut.

  takk
  zohre

 133. Null : AQP0 ( aquaporin 0 )

  Ubalanse
  Balanse
  3+7=10

  (0-+)300%
  (0+-)300%
  En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :
  vel, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre, venstre og høyre.

  En base er et kjemisk stoff som er i stand til å ta opp et hydrogenion,…

  En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA [H+A−])…

  takk
  zohre

 134. AQP0 , AQP1 , AQP2 ,…

  AQP0 (aquaporin 0 ) finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører

  takk
  zohre

 135. Siden AQP0 , AQP1 , AQP2 ,…
  AQP0 (aquaporin 0 ) finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  Ubalanse , Balanse
  3+7=10
  (0-+)300%
  (0+-)300%

  så konglekjertelen, var stedet der den tenkende personligheten og den utstrakte kroppen hang sammen…

  takk
  zohre

 136. Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  Siden AQP0 , AQP1 , AQP2 ,…
  AQP0 (aquaporin 0 ) finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  Ubalanse , Balanse
  3+7=10
  (0-+)300%
  (0+-)300%
  så konglekjertelen, var stedet der den tenkende personligheten og den utstrakte kroppen hang sammen…

  takk
  zohre

 137. 300% :

  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…

  konglekjertelen, var stedet der den tenkende personligheten og den utstrakte kroppen hang sammen.

  Relativitetsteorien bygger på et
  postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver
  koordinattransformasjon.

  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11

  takk
  zohre

 138. . ( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 139. 300%

  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  takk
  zohre

 140. . ( 0 – + )300%

  Protein (den første),
  Enzym ( naturens katalysator )
  En inhibitor er et stoff som minsker hastigheten på en kjemisk reaksjon (altså motsatt virkning av en katalysator ) uten at stoffet selv deltar i selve reaksjonen.

  AQP0 (aquaporin 0 ) finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  takk
  zohre

 141. 300% :

  Formelsamlinger som omfatter fysikk, kjemi og matematikk,

  300% :

  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  300% :

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  300% :

  E = mc² :
  E er masseenergi
  M er gjenstandens masse
  C, en konstant
  ² betyr(c×c)

  takk
  zohre

 142. 300% :

  Søren Kierkegaard

  takk
  zohre

 143. Balanse :

  . ( 0 – + )300%

  E = mc² :
  E er masseenergi
  M er gjenstandens masse
  C, en konstant
  ² betyr(c×c)

  ?

  takk
  zohre

 144. 300% :

  Skader i høyre hjernehalvdel vil gi seg utslag i venstre kroppshalvdel, skader i venstre hjernehalvdel vil gi seg utslag i høyre kroppshalvdel. Skader i venstre hjernehalvdel vil kunne gi språk- og talevansker…

  takk
  zohre

 145. Noen skjønner ikke lenger hva som blir sagt, og heller ikke det de sier selv.

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 146. Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 147. En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :
  vel, nå kjenner jeg ikke til
  høyre og venstre, venstre og høyre
  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 148. Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Dum ,’stum’ , vanføre bli friske

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 149. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :

  Dum ,’stum’ , vanføre bli friske

  takk
  zohre

 150. Dum , stum , vanføre bli friske

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  takk
  zohre

 151. En frisk hjerne er mer kompleks enn en sykelig en.
  Dum , stum , vanføre bli friske
  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  takk
  zohre

 152. Sammenhengende hele av innbyrdes selvstendige deler :
  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  takk
  zohre

 153. Null er øyets linsefibrer og 300% er hjernebjelken vel, ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Dum ,’stum’ , vanføre bli friske

  takk
  zohre

 154. Balanse
  Replikasjon

  I hjernen er det to typer av celler: nerveceller, som også kalles nevroner, og gliaceller, fra det greske glia = lim. Gliacellenes viktigste rolle er å hjelpe nevronene.

  takk
  zohre

 155. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi

  takk
  zohre

 156. Gliaceller, fra det greske glia = lim. Gliacellenes viktigste rolle er å hjelpe nevronene.

  takk
  zohre

 157. Hjernen “med og uten” hjernebjelken ( 300% )

  Altså hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) fungerer som den skal :

  Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  takk
  zohre

 158. Grå substans , hvit substans

  300% :

  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  300% :

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  takk
  zohre

 159. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :
  De fungerer som hjernebjelken (corpus callosum) det vil si :
  Høyre hemisfære
  Venstre hemisfære

  ?

  takk
  zohre

 160. Balanse
  Ubalanse
  3+7=10

  Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :
  De fungerer som hjernebjelken (corpus callosum) det vil si :
  Høyre hemisfære
  Venstre hemisfære

  ?

  takk
  zohre

 161. Det forskerne imidlertid vet, er at vannkanalene kan skape store vansker. Vannansamling i hjernen, såkalt hjerneødem, er en av de vanligste og mest kritiske tilstandene etter hodeskader, ved hjernesvulst og etter hjerneslag.

  Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der :
  De fungerer som hjernebjelken (corpus callosum) det vil si :
  Høyre hemisfære
  Venstre hemisfære

  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10

  takk
  zohre

 162. Nå kjenner vi både til de negative effektene og til de positive effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Så :

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  Synssenteret ligger helt bakerst i hjernen. Her blir nerveimpulsene fra netthinnen behandlet og tolket.

  4.Vann
  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret.

  takk
  zohre

 163. Cogito ergo sum,Corpus pineale
  Fører oss til ny kjennskap om hjernen og
  algebra såkalt “ENHET”

  takk
  zohre

 164. Vannansamling i hjernen, såkalt hjerneødem er de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  Kjennskap om hjernen og
  algebra såkalt “ENHET” er de positive effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen. De fungerer som hjernebjelken (corpus callosum) det vil si :

  Høyre hemisfære
  Venstre hemisfære
  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10

  takk
  zohre

 165. Naturvitenskap – fordi det er lettvint : E = mc²
  Når kjenner en ikke til hjernen sin men, kjenner en til lysets hastighet vel, når kjenner en til hjernen , lysets hastighet og selvsagt til Descartes sin berømte frase om konglekjertelen eller epifysen ( Corpus pineale ) såkalt den åndelige mottakeren så :

  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10

  takk
  zohre

 166. Hjernebarken, cerebral cortex, cortex cerebri eller bare cortex :

  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10

  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 167. En frisk hjerne er mer kompleks enn en sykelig en.
  E = mc²
  Når kjenner en ikke til hjernen sin men, kjenner en til lysets hastighet vel, når kjenner en til hjernen sin men, ikke mere innlysende enn corpus pineale altså den åndelige mottakeren etter et belysende Descartes.

  Hjernebarken, cerebral cortex, cortex cerebri eller bare cortex :

  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 168. Null er øyets linsefibrer og 300% er hjernebjelken vel,en frisk hjerne er mer kompleks enn en sykelig en.
  Hjernebarken, cerebral cortex, cortex cerebri eller bare cortex :

  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 169. Venstre =1
  Høyre =3

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  Synssenteret ligger helt bakerst i hjernen. Her blir nerveimpulsene fra netthinnen behandlet og tolket.

  4.Vann
  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret.

  takk
  zohre

 170. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter fysikk, kjemi og matematikk,…

  takk
  zohre

 171. Hjernens elektriske signaler :

  .(0 – +)300%

  AQP0 ( vannkanal null )300%

  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 172. H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Hjernens elektriske signaler :
  .(0 – +)300%
  AQP0 ( vannkanal null )300%
  ? :
  Balanse
  Ubalanse
  3+7=10
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 173. ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi
  3+7=10

  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 174. Når kjenner en ikke til hjernen sin men, kjenner en til dimensjonene («målt» ) som gir størrelsen på en gjenstand , Lengde, Bredde og Høyde og tiden kan i tillegg betraktes som en fjerde dimensjon i vitenskapelige arbeider så begrepene som hastighet og treghet også betraktes som dimensjonene .

  ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 175. Konstant ( C*C*C )
  Konstant ( C*C )
  Konstant ( C )

  C*C*C = Corpus callosum
  C*C = Ekspressiv og Impressiv
  C = Lysets hastighet

  ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 176. .(0 – +)300%
  AQP0 (Aquaporin 0 )300%

  Konstant ( C*C*C )
  Konstant ( C*C )
  Konstant ( C )
  C*C*C = Corpus callosum
  C*C = Ekspressiv og Impressiv
  C = Lysets hastighet

  ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 177. H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd,
  Null er øyets linsefibrer og 300% er hjernebjelken vel,en frisk hjerne er mer kompleks enn en sykelig en.

  takk
  zohre

 178. ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi

  takk
  zohre

 179. Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning.
  ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi

  takk
  zohre

 180. Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning.
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.
  Hjernens elektriske signaler :

  .(0 – +)300%
  AQP0 ( vannkanal null )300%

  ? :
  Balanse , Ubalanse , Energi

  3+7=10

  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 181. .(0 – +)300%

  3+7=10
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 182. Hjernen bruker en femdel av oksygenet kroppen tar fra luften, og behovet er nokså konstant enten vi sover eller er våkne – enten vi tenker dype tanker eller ikke.

  takk
  zohre

 183. Knytter vi høyre hånd, øker vi tilførselen av blod til det motoriske senteret i venstre hjernehalvdel, og når vi leser, går det mer blod til hjernesentrene som har med syn og språkoppfatning å gjøre. Blodforsyningen kan reguleres meget raskt.

  takk
  zohre

 184. Hjernen og energi
  .(0 – +)300%
  3+7=10
  Venstre =1
  Høyre =3

  takk
  zohre

 185. Siden konglekjertelen eller epifysen ,
  ( corpus pineale ) har ikke noe særlig funksjon i hjernen så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.

  Altså denne blinde lamme apen

  takk
  zohre

 186. akkommodasjon,
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

  «tredje øyet» ( corpus pineale )

  AQP0 (Aquaporin 0 )300%
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  takk
  zohre

 187. “tredje øyet” ( corpus pineale )
  AQP0 (Aquaporin 0 )300%
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  takk
  zohre

 188. “tredje øyet” ( corpus pineale )
  AQP0 (Aquaporin 0 )300%
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning.
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Siden konglekjertelen eller epifysen ,
  ( corpus pineale ) har ikke noe særlig funksjon i hjernen så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.
  Altså denne blinde lamme apen

  takk
  zohre

 189. Hjernen og energi
  .(0 – +)300%
  3+7=10

  “tredje øyet” ( corpus pineale )
  AQP0 (Aquaporin 0 )300%
  finnes i store mengder i øyets linsefibrer,

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  takk
  zohre

 190. ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) «Hjernebjelken»
  3+7=10

  takk
  zohre

 191. ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  takk
  zohre

 192. Tyngdekraften har en bestemt retning.
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

  ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  takk
  zohre

 193. Hjernen og energi
  Tyngdekraften har en bestemt retning.
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

  ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  takk
  zohre

 194. Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

  Hvem argumenterer en med ?

  takk
  zohre

 195. Hjernen og energi
  Tyngdekraften har en bestemt retning.
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

  ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

  Hvem argumenterer en med ?

  takk
  zohre

 196. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …
  Hjernen og energi :
  Tyngdekraften har en bestemt retning.
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.
  ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.
  Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

  Hvem argumenterer en med ?

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Stikkordsky