.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Thalamus’

(syn og hørsel – NB! Ikke lukt) ?

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Thalamus er en subcorticalt beliggende struktur i hjernen. Strukturen ligger i diencephalon i bakre (posterior) del av forhjernen og består av ca. 22 kjerner. Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt). Mottar for eksempel synsinntrykk (Nucleus geniculate laterale) og auditive inntrykk (Nucleus geniculate mediale). Projiserer fibre til cortex cerebri.

takk

Stikkordsky