.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Forstand’

Intelligens

Intelligen’s -en (gj ty. fra lat., av intelligere ‘forstå’)

Alzheimers sykdom (lat. Morbus Alzheimer) er en nevrodegenerativ sykdom som leder til demens.

Å oppdage alzheimers sykdommen er åndsevner :

takk

Stikkordsky