.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Dyp bevisstløshet’

Dyp bevisstløshet

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Hva er koma?

Koma betyr dyp bevisstløshet. Det er ikke mulig å vekke en som ligger i koma. Ved koma er hjernen skadet.

En komatøs lever fordi han får næring gjennom en slange ned i magen, og væske gjennom en nål rett inn i blodet.

takk

Stikkordsky