.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Prosessen’

Prosessen begynner

Matematikk (fra gresk μαθηματική, kunsten å lære)

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Deduksjon :

Ofte er deduksjon en metode for å trekke logiske slutninger om enkeltting ut fra allmenne observasjoner – det motsatte av induksjon.

Newton mente at Gud blir synlig for oss gjennom vår iakttagelse av verden.

takk

Stikkordsky