.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Optiske’

Det største optiske solteleskopet

hinode_1106.html

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Albert Einstein :

Det å tenke , det er å se

Det å se , det er å tenke

takk

Stikkordsky