.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Redegjørelse’

Redegjørelse

Det onde ( Svikt )

som er selvsagt : Kattepusen stoler på meg.

Hjerne erstattes

etter den kolossale intelligensen (IQ). 

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Hjerte slår automatisk og erstattes med kunstig hjerte, hjertetransplantasjon…overføring av hjerte fra en død person til et levende individ som har en dødelig hjertelidelse.

Blod erstattes slik som frakter oksygen med blodstrømmen i mennesket og andre vertebrater.

takk

Stikkordsky