.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘bilde’

Lyd , Lys :

Lydens hastighet og lysets hastighet ,samtidigheten er den største mulige hastigheten :

Hjernen styrer øynene : 75% og resten går på smak,lukt,hørsel,følelse…

Ordet skjønnhet danner begrepene subjektivt og objektivt og ubevissthet danner begrepene ydmykhet og styrke :

takk

Stikkordsky