.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Nervecellene’

Hvordan virker egentlig hjernen?

Smak og følesansen…

Dyret ( Luktesans ) dvs.  Å gjenkjenne

Mennesket ( Smakssans ) dvs.  Å gjenkalle

følesansen ( Smerte ,  Behag )

Berøringssansen er over hele kroppen, mens de andre sansene er på et spesielt sted. Man kan f.eks kjenne det hvis man får et vepsestikk, da blir det sendt signaler til hjernen, og man kjenner smerte.

( Syn, Hørsel, Lukt ) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Stikkordsky