.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Homeostase’

Gjøre lik med : Det å stå stille

Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning… ?

Homeostase (homøostase) (av gresk homeo, gjøre lik med) betegner den tendensen enorganisme har til å opprettholde en konstant, indre likevekt for temperaturblodtrykk,væskevolum, konsentrasjon av salter og lignende, til tross for at de ytre påkjenninger er varierende.

takk

Stikkordsky