.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Hvit dverg : 3’

Hvit dverg : 3

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse

( evnen til å kjenne/føle ) og språkforståelse :


Mistanken går i en bestemt retning

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

Somatosensoriske system :
Smerte , Behag

Hjernen 300 %

takk

Reflektere

Hvit dverg : 3

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse.

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Stikkordsky