.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Formål’

Mistanken går i en bestemt retning

Mistanken går i en bestemt retning

Somatosensoriske system :
Smerte , Behag

Det å tenke altså det er automatisk .

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Stikkordsky