.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Demens’

Demens

Demens er ikke bare Alzheimer

Alzheimers sykdom (lat. Morbus Alzheimer) er en nevrodegenerativ sykdom som leder til demens.

Tilbøyeligheten :

Det onde ( Svikt )

som er selvsagt : Kattepusen stoler på meg.

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

takk

Stikkordsky