.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘E = mc²’

Å snu (E = mc²)

Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien….

så ender kjernen som en hvit dvergsom gradvis avkjøles over milliarder av år. Solen

takk

Stikkordsky