.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

English: Orbital gyrus. 日本語: 眼窩回。前頭葉にある脳回のひとつ。

«0»  «Æ»

Les ( Eghra )

Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller…

300 000 km/s

Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

0=0
1=1
+=?
-=-

Hva er skjønnhet? Dvergen

Hjernens egen skjønnhetsflekk er funnet.

Dette et vakkert sted i hjernen ( medial orbitofrontal cortex ):

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7710630

Siden skjønnhetsflekken er funnet i hjernen så kan denne flekken kalles for referanse såkalt referansesystem ( kardinalvokal ).

 
 
 
takk
zohre

Comments on: "Jeg leste E ergo er jeg." (172)

 1. Jeg leste E ergo er jeg.

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 2. Hvordan kan en tenke uten å lese E?

  takk
  zohre

 3. Ved å atskille kropp og sjel som to uavhengige enheter altså hvordan kan en tenke uten å lese E?

  takk
  zohre

 4. E
  El
  Ea

  L siden hørselen og A siden synet men, allerede har jeg nevnt at A er hørselen siden vann hører en så hva som sees?

  takk
  zohre

 5. 10
  09

  E
  El
  Ea

  L siden hørselen og A siden synet men, allerede har jeg nevnt at A er hørselen siden vann hører en så hva som sees?

  takk
  zohre

 6. Refleksene ( Refleks er flere fenomener i kroppen som ikke er viljestyrt. Den blir styrt av stimulus som for eksempel smerte eller slag mot kroppen ) som er ment med hjernen når gjelder det den friske hjerne og den hjernedøde.

  takk
  zohre

 7. Gudsbeviset tar utgangspunkt i at det synes å være en plan og hensikt i universet.

  Denne typen bevis kalles teleologiske, fordi en teleologisk forklaring forklarer fenomenet ut fra mål eller hensikt…

  takk
  zohre

 8. Jeg leste E ergo er jeg.

  Muslimer har ikke tegnet Profeten Jesus så en tegning av Profeten Mohammad og en bombe erkjenner hverandre som Jesus er Gud.

  takk
  zohre

 9. E-E
  -EE
  E0-E

  0E

  takk
  zohre

 10. @ isteden for E vel,

  L siden hørselen og A siden synet men, allerede har jeg nevnt at A er hørselen siden vann hører en så hva som sees?

  takk
  zohre

 11. Er det frasen jeg leste E ergo er jeg er den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eslam, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post, …

  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  takk
  zohre

 12. Når både blikket og scripten er onde og når bare scripten er ond?

  Hvilket holdepunkt er dette punktet altså det er to hovedtyper synaptiske effekter når en transmittersubstans bindes til en postsynaptisk reseptor :

  eksitatorisk (aktiverende)

  inhibitorisk (hemmende)

  takk
  zohre

 13. Siden E er den første bokstaven som hjernen leser altså hjernen leser samtidig Gud, Satan, den friske hjernen og den syke hjernen og fysikk altså den skjønne naturen og naturkatastrofe så hva egentlig leser denne hjernen?

  E-E
  -EE
  E0-E

  0E

  takk
  zohre

 14. Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 15. En mistenksomhet kan påpekes batteriet eller strømmen, nevrologi omfatter undersøkelse, diagnose, behandling og etterbehandling av forstyrrelser i det sentrale og det perifere nervesystem.

  Når både blikket og scripten er onde og når bare scripten er ond?

  Hvilket holdepunkt er dette punktet altså det er to hovedtyper synaptiske effekter når en transmittersubstans bindes til en postsynaptisk reseptor :

  eksitatorisk (aktiverende)

  inhibitorisk (hemmende)

  takk
  zohre

 16. Hvis operativsystemet er på venstre side og TV´en er på høyre side så leses bokstaven E tre ganger?

  takk
  zohre

 17. Hvis jeg ikke kan fortsette med forskningen er jeg i ferd å få Alzheimers sykdommen eller er jeg i ferd å få lese ennå dyptgående?

  takk
  zohre

 18. Profeten Mohammad sa tre ganger til engelen Gabriel at hva skal jeg lese?

  Skjønner alle både muslimer og ikke muslimer til dette?

  Kanskje noen kjenner bare til engang.

  Hvis operativsystemet er på venstre side og TV´en er på høyre side så leses bokstaven E tre ganger?

  takk
  zohre

 19. Jeg leste E ergo er jeg, men leser du Zohre ergo er du?

  takk
  zohre

 20. ezohre
  zohre

  Hvem som leser og hvem som ikke leser?

  takk
  zohre

 21. Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  Denne blinde lamme apen,

  Blind 100%

  Lam 100%

  Ape 100%

  Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :

  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 22. Når både scripten og scripten er gode.

  Når både blikket og scripten er onde og når bare scripten er ond?

  takk
  zohre

 23. Myelin er et fettlag bestående av fosfolipider som omslutter mange axoner i nervesystemet, som derigjennom oppnår hurtigere ledningshastighet. Grunnen til denne hastighetsøkningen er at det elektriske signalet som blir sendt langs axonet «hopper» over de delene av nerven som er myeliniserte. Kroppen produserer myelin frem til puberteten.
  Nyere forskning har imidlertid vist at myelin kan regeneres ved skade og nydannes også senere enn puberteten. Bl.a i det perifere nervesystemet vil myelin ha en vekstpromoterende effekt på skadet nervevev. I CNS er det oppdaget at det skjer nydanning av nerveceller og dermed er også sannsynligheten for nydanning av myelin tilstede. Ved læring ser man et fenomen som kalles «Collateral sprouting», hvilket betyr at et axon deler seg i flere axonender. Det er svært sannsynlig at disse også bli myelinisert av nærliggende oligodendrocytter…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Myelin

  takk
  zohre

 24. Dersom summen av kreftene på et legeme er lik null, vil legemet fortsette å bevege seg med den samme hastigheten i samme retning helt til kreftene på legemet endres. Et legeme kan altså ikke endre hastighet eller retning dersom det ikke blir påvirket av noen kraft. Dette er definert ved Newtons første lov, og et uttrykk for treghet.

  Innen fysikken er treghet (inertia) en egenskap ved all materie som gjør at legemer motsetter seg endringer av bevegelsestilstanden.
  All masse har treghet. Tregheten til et legeme er proposjonal med legemets masse, i henhold til Newtons 2. lov.

  0=0
  1=1
  +=?
  -=-

  takk
  zohre

 25. Et legeme kan altså ikke endre hastighet eller retning dersom det ikke blir påvirket av noen kraft.

  takk
  zohre

 26. Kraft er enhver påvirkning på et legeme som kan deformere legemet eller forandre dets hastighet og retning.
  Begrepet kraft brukes også i utenom-naturvitenskapelig språkbruk både i betydningen energi og effekt. Det brukes også om åndelige energier. Innenfor naturvitenskapen er det imidlertid vesentlig å skille mellom de tre begrepene. Kraft, energi og effekt er forskjellige fysiske størrelser…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Kraft

  takk
  zohre

 27. 1.
  0E
  2.
  0 E
  3.
  0
  E

  takk
  zohre

 28. Ventrikkelsystemet er hjernens væskefylte hulrom som inneholder cerebrospinalvæske. Ventrikkelsystemet er inndelt i flere avsnitt; sideventriklene (lateral-ventriklene), tredje ventrikkel og fjerde ventrikkel. Fra fjerde ventrikkel kommuniserer ventrikkelsystemet med subaraknoidalrommet utenpå hjernen og ryggmargen, samt canalis centralis medullaris.

  takk
  zohre

 29. http://www.counterbalance.org/stanford/damasio1-body.html

  Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal.

  SI-enheten for trykk er Pascal (Pa). Av definisjonen ser vi at 1 Pa = 1 N/m2.

  Sannsynlighetsteori er en matematisk disiplin som er utviklet for å beskrive og kvantifisere sannsynlighet.

  Som tenker tilhørte Pascal den kartesiske skolen – han delte René Descartes’ dualistiske syn på kroppen og sjelen, og den mekaniske forklaringen hans for det kroppslige.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

  takk
  zohre

 30. En mangel på bjeller ergo en Descartes feiltakelse?

  E=E
  Mc²=?

  Ved å bruke denne formelen kan vi finne ut f.eks. hvor mye energi en tomat på 0,1 kilogram tilsvarer

  E=mc²
  E=0,1×299 792 458²
  E=0,1×89 875 517 873 681 764
  E=8 987 551 787 368 176,4

  Dette betyr at en tomat som veier 0,1 kg tilsvarer nesten 9 billiarder joule (8 987 551 787 368 176,4 J). Til sammenlikning vil en tomat gi fra seg én joule til underlaget dersom man slipper den fra én meters høyde. Med andre ord er en svært liten masse ekvivalent med en stor energimengde.

  takk
  zohre

 31. Å lokalisere energien i hjernen.

  Jeg leste E ergo er jeg.

  E=E
  Mc²=?

  takk
  zohre

 32. Et bilde.
  To scripter.

  E=E
  Mc²=?

  takk
  zohre

 33. *Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

  Hvem argumenterer en med ?

  Et bilde.
  To scripter.

  E=E
  Mc²=?

  takk
  zohre

 34. Forskere ved forskningssenteret CERN i Sveits hevder å ha målt partikler som beveger seg raskere enn lysets hastighet.

  Et bilde.
  To scripter.

  E=E
  Mc²=?

  takk
  zohre

 35. Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

  Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  http://vgbno31652.vgb.no/2009/05/26/kapasitethastighet/

  takk
  zohre

 36. :partikler som beveger seg raskere enn lysets hastighet.

  Hva er treghet?

  en konstant hastighet og i en konstant retning:

  takk
  zohre

 37. Synssansen brukes for å registrere elektromagnetisk stråling, mer spesifikt lys, det vil si et begrenset elektromagnetisk spektrum som kan variere fra organisme til organisme.

  Lyd forplanter seg med ca. 340 m/s gjennom luften. Hastigheten påvirkes av lufttrykket, temperaturen og til dels av luftfuktigheten.

  takk
  zohre

 38. Et bilde.
  To scripter.

  E=E
  Mc²=?

  To bilder.
  Et script.

  E=E
  Mc²=?

  takk
  zohre

 39. En Descartes feiltakelse,
  En Einstein feiltakelse,

  Jeg leste E ergo er jeg?

  Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

  takk
  zohre

 40. Hastigheten påvirkes av lufttrykket, temperaturen og til dels av luftfuktigheten.

  takk
  zohre

 41. sekund, s, tid,
  Enheten for tid er varigheten av eksakt 9 192 631 770 perioder av den strålingen som svarer til overgangen mellom de to hyperfine nivåene i grunntilstanden av et 133cesium-atom.

  takk
  zohre

 42. En Einstein feiltakelse, ( SVAN )
  En Descartes feiltakelse, ( SAVN )

  Svak kjernekraft som også betegnes Svak vekselvirkning er en av 4 grunnleggende krefter i naturen. De 3 andre er fargekraft, elektromagnetisme og tyngdekraft.

  Svak vekselvirkning påvirker alle venstrehendte leptoner og kvarker. Dette er den eneste kraften som påvirker nøytrinoer (unntatt gravitasjon som er uten betydning på subatomært nivå)…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Svak_kjernekraft

  takk
  zohre

 43. Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  :Svak vekselvirkning påvirker alle venstrehendte leptoner og kvarker. Dette er den eneste kraften som påvirker nøytrinoer (unntatt gravitasjon som er uten betydning på subatomært nivå)…

  Sterk kjernekraft kalles også nukleon-til-nukleon-kraften, kjernekraften eller den residuelle fargekraften og virker mellom to eller flere nukleoner i atomkjernen. Den binder protoner og nøytroner slik at de kan danne en stabil kjerne…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Sterk_kjernekraft

  takk
  zohre

 44. Energi ( C * C * C )

  C*C*C = Corpus callosum

  C*C = Ekspressiv og Impressiv

  C = Lysets hastighet

  takk
  zohre

 45. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :

  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 46. E=E

  Men, så:

  Mc²=?

  Siden jeg leste E ergo er jeg så hvordan kom en på E?

  Kom jeg på E siden nettet, disse skjermene?

  ?

  takk
  zohre

 47. N er den siste bokstaven som alle hjerner leser,

  ?

  ( ELAN…N )

  takk
  zohre

 48. Brytningsindeks er et mål på et materials evne til å lede lys. Sagt på en annen måte: et mål på hvor mye hastigheten til lys blir redusert gjennom materialet, i forhold til vakuum. Brytningsindeks er en benevnelsesløs verdi. Glass (som man regner for ganske gjennomsiktig) har en brytningsindeks på ca. 1,5. Det vil si at lysets hastighet blir redusert med 1,5 gjennom glass…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Brytningsindeks

  takk
  zohre

 49. Substansen, ( ELAN…N ): 5 bokstaver til siden 0E, 09?

  E er den første bokstave som alle hjerner leser uansett tro og språk.

  L er den bokstave som binder med andre ord kun denne bokstaven.

  A er hjernen siden akvaporiner i hjernen og i over hele kroppen.

  N er nitrogen som base.

  .
  .
  .
  .
  .

  N er nøytron.

  takk
  zohre

 50. ( ELAN?…N )

  Den neste bokstave er en bokstave for bevissthet, men da inntil så E er underordnet hjernen 300% + ånd.

  0E
  E0

  takk
  zohre

 51. Energi ( C * C * C )

  C*C*C = Corpus callosum

  C*C = Ekspressiv og Impressiv

  C = Lysets hastighet

  1.
  0E
  2.
  0 E
  3.
  0
  E

  takk
  zohre

 52. Skjønnhet er i Gud?

  takk

 53. @LYSVING

  Da sier skjønnheten at jeg blir alene så får en en mulighet til å skjønne en helhet.

  takk
  zohre

 54. Jeg er hos deg,

 55. Forstå helheten alene. Da er to

  takk

 56. @LYSVING

  Kan solen, elektrisitet og lyset over graven minne en om skjønnhet?

  Så kan lyset over graven minne en konstant om en skjønnhet inntil graven da.

  takk
  zohre

 57. Lyset over graven minner om konstant skjønnhet.

  takk

 58. @LYSVING

  Jo, både graven og lyset over graven minner en om et konkret sted siden søker skjønnheten fortsatt til dette konkrete stedet vel, hva søker skjønnheten egentlig til?

  takk
  zohre

 59. Sannhet , frihet og kjærlighet tror jeg.

 60. Da blir det lys over graven.

 61. @LYSVING

  Nei.

  Skjønnheten søker etter troverdigheten siden til og med har graven et lys.

  I alle fall binder ordet lys alt sammen eller binder ordet skjønnhet alt sammen?

  takk
  zohre

 62. troverdigheten er lys. lys er sannhet kjærlighet og frihet. skjønnhet binder skjønnheten med lys

  takk

 63. @LYSVING

  Etter lyset over graven husker en både en sol og et elektrisitet vel, skjønnheten savner helheten siden lyset over graven.

  takk
  zohre

 64. @LYSVING

  Skjønnheten gjenkjenner et språkmangel liksom evne til å lese så gjennom skjønnheten so kom en til helheten siden en skjønnhet er evne til å skjønne.

  takk
  zohre

 65. @LYSVING

  Med evne til å lese mener jeg en bevissthet så er det en lesning en gjensidighet eller en ensidighet siden på seg selv kjenner en en Gud.

  takk
  zohre

 66. Nerveceller kommuniserer og driver musklers handlinger ved hjelp av sine aksjonspotensial – svingende ioner i cellemembraner. Slike svingende elektriske ladninger skaper ifølge Maxwells ligninger bølger i universet sitt elektromagnetiske felt. I motsetning til hjernens spredte materie er bølgemønstre i universets immaterielle felt enhetlige og samlede, slik de fleste vil hevde at de opplever sin bevissthet. Bevissthet kan følgelig være (et subjektivt aspekt ved hjernens) elektromagnetiske bølgemønstre. Ifølge denne teorien er bevisstheten et immaterielt feltfenomen. En konsekvens er at universet som helhet kan betraktes som en sammenhengende bevisst kraft, elektromagnetisme, det vil si én allvitende kraft i universet: Gud.
  Denne tesen er originalt fremsatt på engelsk av Susan Pockett; The Nature of Consciousness: A hypothesis (2000), og på norsk av Jørn Hokland; Gud fins ikke, ikke sant? (Klassekampen, 11.09.08)

  http://no.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetiske_teorier_om_bevissthet

  takk
  zohre

 67. Fordi Gud sa Gud?

 68. Hvorfor sa Gud, Gud?

 69. @LYSVING

  Om ikke elsker en seg selv så hvordan kan en elske både en Gud og en andre med andre ord elsker en ingen.

  Vel, derfor mangler en evne til empati liksom bevisstheten.

  takk
  zohre

 70. nei mangler ikk empati, men man vet ikke hva en gjør vel?

 71. @LYSVING

  Nettopp da sa Gud…

  Sa Gud til en eller sa Gud til andre?

  Om sa Gud til andre så hvorfor sier en at på seg selv kjenner en en Gud?

  takk
  zohre

 72. Gud sa til alle.

 73. @LYSVING

  Hvorfor leser vi?

  Fordi på seg selv kjenner en en Gud.

  Uten å kjenne seg selv så kommer en ikke til en Gud liksom mangler en evne til empati ergo ønsker vi å lese liksom ønsker vi å bli bevisst.

  takk
  zohre

 74. Empati er hos Gud. Men Barnet er hos Gud.

 75. @LYSVING

  Å kjenne seg selv som binder en med Gud.

  Ved å kjenne andre så kommer en ikke til en Gud.

  Ergo en bevissthet eller en empati er det å kjenne ens selv.

  takk
  zohre

 76. Bevissthet er utenfor empati.

 77. @LYSVING

  Kan en lese en bokstave for bevissthet om er E alt?

  A er hjernen siden er A, akvaporiner i hjernen og i over hele kroppen.

  ?

  takk
  zohre

 78. Leser hjerneforskere hverandre bedre eller leser en hjerneforsker bedre en ikke hjerneforsker altså må evnen til å lese ha et referansesystem.

  «Emosjoner utspiller seg i kroppens teater. Følelser utspiller seg i sinnets teater. Som vi skal se, er emosjoner og det store antallet beslektede reaksjoner som ligger til grunn for dem en del av den grunnleggende mekanismen for livsregulering; følelsene bidrar også, men på et høyere nivå (…). Emosjoner og beslektede fenomener danner grunnlaget for følelser (Damasio 2004: 29)…»

  takk
  zohre

 79. På seg selv kjenner en en Gud.

  Kan en lese en bokstave for bevissthet om det er det E som er alt?
  A er hjernen siden A er akvaporiner i hjernen og i over hele kroppen.

  ?

  takk
  zohre

 80. TAKK:) NÅ ER 🙂

 81. Bevissthet betyr å lese så hvilket ord leser en?

  Les

  Venstre hjernehemisfære som beordrer venstre hjernehemisfære til å lese ergo bevissthet betyr å lese.

  ( Elan…n )

  ( Algebra )

  Forening, kombinasjon, ligninger

  0=0

  1=1

  -=-

  +=?

  http://no.wikipedia.org/wiki/Algebra

  Algebra (fra arabisk: al-jabr «forening, kombinasjon») er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken.
  Ordet ble først brukt av den persiske matematikeren al-Khwârismî, som brukte ordet for å beskrive den handlingen han gjorde når han forenklet en ligning. I moderne tid betegner order algebra blant annet abstrakt algebra og kommutativ algebra…

  Ligning eller likning har flere betydninger:
  beregning av skatt
  matematikk: formel som sier at to matematiske uttrykk er like store, se ligning (matematikk)
  kjemi: formel for stoffomsetningen ved en kjemisk reaksjon, se ligning (kjemi)
  astronomi: forskjell mellom et himmellegemes sanne sted og dets middelsted; eller tid som går fra et himmelfenomen inntreffer til det blir iakttatt, se ligning (astronomi)…

  takk
  zohre

 82. …Bevissheten er ikke materiell i vanlig forstand, og heller ikke noe ikke-fysisk spøkelse. Gradvis demret det at min bevisshet ikke kan være noe annet enn et subjektivt aspekt ved hjernens elektromagnetiske bølgemønster, begge forut for handling, og begge kontinuerlig, samlet og skiftende. Bevissheten er et immaterielt feltfenomen…

  http://www.klassekampen.no/54813/article/item/null

  takk
  zohre

 83. Les

  Å lese

  takk
  zohre

 84. http://nn.wikipedia.org/wiki/Artikulasjon

  Bruk av muskulaturen i taleorganene til å uttale språklyder ved å variere innsnevringen i talekanalen. Man kan variere stedet for innsnevringen (artikulasjonsstedet): For eksempel har p, b og m innsnevring ved leppene, mens k, g og ng har innsnevring mellom baktungen og ganen. En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst. Man kan også variere innsnevringsgraden (artikulasjonsmåten): Innsnevringen kan danne et fullstendig lukke som ved p, b, t, d, k, g; den kan være trang som ved s, f; og den kan være mindre trang som ved l, e.

  http://snl.no/artikulasjon/språkvitenskap

  takk
  zohre

 85. Søker hjernen sjelen tror du? Hva sa Gud om sjelen?

 86. kanskje jeg må lese matematikk?

 87. @LYSVING

  Takk for ditt innspill Lysving.

  Har en noe samspill med seg selv eller med Gud?

  Ånd, sjel vel, Gud sier jeg gav av ånden min og av kunnskapen min til dere og hvis dere ikke benytter av den så er dere selv ansvarlig for det.

  takk
  zohre

 88. Selvbevissthet: Evnen til å skille segselv fra andre individer. Dyr som mangler selvbevissthet vil feks angripe et speil når de ser segselv, fordi de ikke forstår at det er dem selv. Dyr med selvbevissthet gjør ikke dette, og kan i tillegg oppdage og fjerne feks klistremerker på seg som de oppdager i speilet.
  Selvbevisste dyr inkluderer: Sjimpanser, elefanter, hester, delfiner.

  Selvbevissthet (Self-Consciousness). Kjernen i denne fasetten er skyhet, sjenerthet, skam og negativ selvfokusering i sosiale situasjoner. Selvbevisste personer er lite komfortable med samvær med andre, de er svært sensitive overfor kritikk og negativ oppmerksomhet, de føler seg lett mindreverdige og har angst for sosiale situasjoner, de føler seg lett utilpass. De som skårer lavt har ikke nødvendigvis gode sosiale ferdigheter; de bryr seg bare mindre om hvordan de ter seg og er lite opptatt av hva andre måtte synes.
  Note to self: Høy skåre gir mindreverdkomplekser og underdanig atferd og tankegang-

  http://hjernebark.wikispot.org/Selvbevissthet

  takk
  zohre

 89. Selvbevissthet, i daglig tale en persons ofte ukritiske oppfatning av eget verd og egenart.

  Jeg leste E ergo er jeg.

  Jeg tenker, derfor er jeg.

  Dyr som mangler selvbevissthet vil feks angripe et speil når de ser segselv, fordi de ikke forstår at det er dem selv. Dyr med selvbevissthet gjør ikke dette, og kan i tillegg oppdage og fjerne feks klistremerker på seg som de oppdager i speilet.
  Selvbevisste dyr inkluderer: Sjimpanser, elefanter, hester, delfiner.

  Et speil dannes av en reflekterende overflate som et tilstrekkelig jevn at til den skal skape et bilde, eller en avbildning, eller en refleksjon.

  Jeg leste E ergo er jeg.

  En feiltakelse eller en bekreftelse?

  E@

  @E

  Venstre hjernehalvdel styrer høyre kroppshalvdel, styrer det akademiske, språk, setninger, skriving og ord, tale, opplesning, lesning, og etc…

  Høyre hjernehalvdel styrer venstre kroppshalvdel, styrer det artistiske, bilder, visualisering, farger, følelser og emosjoner, og etc…

  takk
  zohre

 90. ( إ )

  Epsilon (Ε, ε) er den femte bokstaven i det greske alfabetet.

  I matematikken blir e brukt for å representere et meget lite, positivt tall.

  E, A, Æ

  Hjernen 300% + ånd?

  Jeg leste E ergo er jeg?

  Æ:

  E@

  @E

  Venstre hjernehalvdel styrer høyre kroppshalvdel, styrer det akademiske, språk, setninger, skriving og ord, tale, opplesning, lesning, og etc…

  Høyre hjernehalvdel styrer venstre kroppshalvdel, styrer det artistiske, bilder, visualisering, farger, følelser og emosjoner, og etc…

  I fysikken er romtid definert som en matematisk modell som kombinerer vårt tredimensjonale syn på universet med tid.Romtid er vanligvis tolket som firedimensjonale objekter hvor objektet har de tre kjente romdimensjonene, i tillegg til tid som en fjerde dimensjon.

  Begrepet romtid har i nyere tid blitt en fellesbetegnelse på teorier som går utover de tre dimensjonene. Hvor mange dimensjoner man faktisk må ta i bruk for å beskrive universet er fremdeles et åpent spørsmål.

  Strengteorien tilsier at vi har fra 10 til 26 dimensjoner.

  takk
  zohre

 91. Æ:

  E@

  @E

  Jeg leste E ergo er jeg:

  Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel. Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken.

  Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del. Nervetrådene fra de to netthinnenes indre halvdeler (nærmest nesen) krysser over til den andre siden, mens nervetrådene fra de ytre netthinnehalvdelene ikke krysser.Fra synsnervekrysningen fortsetter nervene, som nå betegnes synsbanene, til et område i mellomhjernen (corpus geniculatum laterale). Hvis den ene synsnerven skades foran synsnervekrysningen, mister man synet på det aktuelle øyet. Hvis den ene sides synsbane skades bakenfor krysningen, får man et utfall i synsfeltet til samme side på begge øynene.

  takk
  zohre

 92. iBrain, et system som registrerer hjerneaktivitet, og sender den til en datamaskin for analyse. På den måten mener forskere at de skal klare å «hacke» hjernen og hjelpe den lamme med å kommunisere lettere.

  «Med elektroder koblet til hodet fikk Hawking beskjed om å tenke på å skvise en ball med sin høyre hånd. Forskerne fanget opp et mønster i dataene fra hjernen de håper å kunne oversette til bokstaver, ord og setninger.»

  http://www.side3.no/article3423876.ece

  takk
  zohre

 93. Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del…

  Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel. Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken.

  Æ:

  E@

  @E

  Jeg leste E ergo er jeg:

  takk
  zohre

 94. En Descartes feiltakelse,
  En Einstein feiltakelse,

  Jeg leste E ergo er jeg?

  Oppdaget Descartes Epifysen eller synsnervekrysningen (chiasma opticum)?

  Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel.

  Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken.

  takk
  zohre

 95. KORS=jhu,am :-)?

 96. En Descartes feiltakelse,
  En Einstein feiltakelse, Jeg leste E ergo er jeg?

  Det kartesiske koordinatsystemet ble først brukt av Rene Descartes (latinisert Cartesius)…

  Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

  takk
  zohre

 97. descartes sorterer?

 98. @LYSVING

  En fin kommentar akkurat som les?

  takk
  zohre

 99. Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

  Stadfester Enistein en Descartes oppdagelse?

  Et kors er en figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel.

  Korsformen brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn og som symbol på kristendommen og den kristne kirken.

  Det kartesiske koordinatsystemet ble først brukt av Rene Descartes (latinisert Cartesius)…

  Fordi Epifysen lå i midten av hjernen, mente Descartes at organet formidlet forbindelsen mellom kropp og sjel.

  Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del.

  Bevissthetsnivået reguleres i hjernen primært gjennom retikulærsubstansen, den circadianske rytme (døgnrytmen) styres via sentre i hypothalamus og epifysen. Selve bevissthetsinnholdet fylles av et samspill mellom kortikal aktivitet i forskjellige avsnitt av storehjernen.

  Hypothalamus ( under thalamus ) er en region i hjernen hos pattedyr lokalisert under thalamus, og utgjør den største delen av den ventrale regionen av diencephalon.

  Bevissthetsnivået reguleres i hjernen primært gjennom retikulærsubstansen,

  ( ELAN…N )

  Æ:

  Strong AI-teoretikere, sier at bevisstheten er direkte sammenlignbar med et dataprogram og hjernen med en datamaskin.

  Retikulærsubstansen ( nett ):

  diffust avgrenset blanding av grå og hvit substans i hjernestammen. Den inneholder bl.a. vitale reflekssentrer for kretsløps- og åndedrettsorganer. Enkelte områder påvirker aktiviteten i hjernebarken. Retikulærsubstansen har vesentlig betydning for sentralnervesystemets regulering av søvn, bevissthet og oppmerksomhet.

  takk
  zohre

 100. Forskerne fanget opp et mønster i dataene fra hjernen de håper å kunne oversette til bokstaver, ord og setninger. Æ, E, A, @

  ( ELAN…N )

  Æ:

  Strong AI-teoretikere, sier at bevisstheten er direkte sammenlignbar med et dataprogram og hjernen med en datamaskin.

  takk
  zohre

 101. Jeg leste Æ ergo er jeg?

  takk
  zohre

 102. Jeg leste Æ ergo er jeg?

  Jeg leste E ergo er jeg?

  Jeg tenker, derfor er jeg?

  Forskerne fanget opp et mønster i dataene fra hjernen de håper å kunne oversette til bokstaver, ord og setninger. Æ, E, A, @

  ( ELAN…N )

  Æ:

  takk
  zohre

 103. Forskere ved universitetet i Maastrich, Nederland har utviklet et system som gjør at du kan skrive på direkten, uten å bruke fingrene.

  Systematisk læring Det betyr at du bare ved å tenke på en bokstav kan få den opp på skjermen.

  Ved hjelp av et spesielt læresystem der forsøkspersonene husker hver enkelt bokstav og henter den fram igjen fra minnet under skrivingen har forskerne greid å få en direkte forbindelse mellom hjerneaktivitet og tegn.

  Æ, @

  A, a, E, e, @

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  http://www.itavisen.no/898235/skriver-med-hjernen

  takk
  zohre

 104. Jesu ord på korset

  Eli, Eli, lema sabachtani?. ( «Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» ).

  Ællaho Ækbar, som frasen kalles på arabisk, er en frase som anvendes blant annet av muslimer. Frasen betyder Gud er størst, altså at mennesker skal underkaste seg Ællah (Gud).

  Artikulasjon – språkvitenskap

  Bruk av muskulaturen i taleorganene til å uttale språklyder ved å variere innsnevringen i talekanalen. Man kan variere stedet for innsnevringen (artikulasjonsstedet): For eksempel har p, b og m innsnevring ved leppene, mens k, g og ng har innsnevring mellom baktungen og ganen. En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst. Man kan også variere innsnevringsgraden (artikulasjonsmåten): Innsnevringen kan danne et fullstendig lukke som ved p, b, t, d, k, g; den kan være trang som ved s, f; og den kan være mindre trang som ved l, e.

  http://nn.wikipedia.org/wiki/Artikulasjon

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  Muslimer roper og sier og skriver Ællaho Ækbar ( Gud er størst ).

  Jesus sier Eli, Eli, lema sabachtani?. ( «Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» ).

  Sier eller skriver muslimer Allah ( Gud )

  eller Ellah ( Gud ) eller Ællah (Gud )?

  takk
  zohre

 105. Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

  Bosoner er oppkalt etter fysikeren Satyendra Nath Bose.

  Et Higgs-boson er en partikkel (boson) som er en viktig bestanddel i standardmodellen for elementærpartikler, for å forklare det faktum at de fleste partikler har en hvilemasse.

  Teorien går ut på at alle partikler i utgangspunktet er masseløse, men ved lav energi vil de partiklene som vekselvirker med Higgs-bosonet opptre som massive partikler. Denne effekten er nært relatert til et fenomen kalt spontant symmetribrudd, som trengs for at Higgs-partikkelen skal kunne generere masse for de andre partiklene. 4. juli 2012 kunngjorde forskere ved CERN at en partikkel som er «forenlig med Higgs-bosonet» med 99,99995% («5 sigma») sikkerhet har blitt påvist med Large Hadron Collider ved CERN.

  Et Higgs-boson er en partikkel (boson) som er en viktig bestanddel i standardmodellen for elementærpartikler, for å forklare det faktum at de fleste partikler har en hvilemasse.

  Sammen med Einsteins relativitetsteori utgjør disse to teoriene pilarene som all fysikk og naturvitenskap hviler på…

  Relativitetsteorien er underordnet Higgs boson ergo Gudspartikkelen?

  En Descartes feiltakelse,

  Jeg tenker, derfor er jeg.

  Peter Higgs, Han er kjent for sitt arbeid inn partikkelfysikk. Hans mest kjente arbeid involverer en tenkt partikkel som skal forklare hvordan materie er koblet sammen. Denne partikkelen, Higgs-boson, er blitt oppkalt etter Peter Higgs. Denne partikkelen blir også kalt gudepartikkelen.

  Partikkelfysikk er den delen av fysikken som handler om materiens minste bestanddeler, og kreftene som virker mellom dem. Det som er kjent per i dag er oppsummert i standardmodellen.

  Relativitetsteorien er underordnet Higgs boson ergo Gudspartikkelen?

  Ett skritt nærmere Descartes enn Einstein.

  «hvordan materie er koblet sammen»?

  Alle observatører ( Menneskeverden og dyreverden ).

  Sjofar er et tradisjonelt jødisk blåseinstrument. Sjofaren eller bukkehornet er det eneste instrumentet som kan tas i bruk i synagogen. Instrumentet kan bli brukt i Guds ære, eller når man forteller historier om krig. En sjofar kan lages av horn fra alle koscher-dyr. Bare en som kjenner toraen får lov til å blåse i sjofaren. Når hver høytid er over, blåses det gjerne i sjofaren. Lyden av sjofaren assosieres særlig med sorgen over tempelet som ikke lenger finnes. Sjofaren kan også høres ut som en trompet eller en elefant.

  takk
  zohre

 106. Jeg leste Æ ergo er jeg. Denne bokstaven kan skrives på denne måten og ( ا ).

  Synsnervekrysning

  sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del. Nervetrådene fra de to netthinnenes indre halvdeler (nærmest nesen) krysser over til den andre siden, mens nervetrådene fra de ytre netthinnehalvdelene ikke krysser. Fra synsnervekrysningen fortsetter nervene, som nå betegnes synsbanene, til et område i mellomhjernen (corpus geniculatum laterale). Hvis den ene synsnerven skades foran synsnervekrysningen, mister man synet på det aktuelle øyet. Hvis den ene sides synsbane skades bakenfor krysningen, får man et utfall i synsfeltet til samme side på begge øynene…

  ( corpus geniculatum laterale )

  del av synsbanene som ligger i thalamus. Ansamling av nerveceller hvor impulser som kommer fra netthinnens nerveceller, kobles om før de videreføres til synsbarken…

  takk
  zohre

 107. E er den første bokstave som alle hjerner leser uansett tro og språk.

  ( ا ) : Æ

  Er den første bokstave som alle hjerner leser uansett språk og tro siden synsnervekrysningen.

  takk
  zohre

 108. ( ا ) Æ er den første bokstave som alle hjerner leser uansett språk og tro siden synsnervekrysning og?

  Å se i mørket

  Naturen er nemlig smartere enn som så!

  Synssansen hos hunder har gjennom årene vært livlig diskutert, men det er nå allment akseptert at hunder både har fargesyn og bedre nattsyn enn mennesket…

  Hørselssansen hos hunder er langt bedre utviklet enn hos mennesket. Man regner med at hunder hører omtrent dobbelt så godt. Dessuten kan hunder oppfatte frekvenser som ligger omkring 2,5 ganger høyere (40-50 kilohertz) enn det mennesket kan oppfatte (ca. 18 kilohertz). Hunder kan således høre det vi kaller ultralyd…

  takk
  zohre

 109. Gjenkalling eller gjenkjennelse

  Forskjellen mellom gjenkalling og gjenkjennelse opplever vi til daglig. Ta en liste med navn, for eksempel. Du leser den og prøver å huske. Gjenkjennelse kan testes ved at du må avgjøre om et bestemt navn var med på listen eller ikke. Gjenkalling kan testes ved at du prøver å huske så mange av navnene som mulig uten flere holdepunkter. Oppdagelsen av to funksjonelt forskjellige systemer for hukommelse i hippocampus vil være viktig for å forstå hvordan minnefunksjoner blir svekket hos mennesker med demens og andre hukommelseslidelser. Den er også viktig for arbeidet med å finne behandlingsformer mot sykdommer som rammer hukommelsen…

  Akrostiske salmer er en betegnelse på noen av salmene i Salmenes bok i Bibelen hvor hver ny linje begynner med en ny bokstav i det hebraiske alfabetet, fra den første bokstaven א – «alef» til den siste bokstaven ת – «tav,» 22 bokstaver i alt. De akrostiske salmene er Salme 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 og 145…

  Mennesker er ganske forskjellige – heldigvis er det noen som er skikkelig smarte, for eksempel Einstein eller Stephen Hawking. Noen skriver fantastiske romaner eller musikk som smyger seg helt inn i sjela – mens andre av oss, vel, vi er litt mer vanlige. Det rare er at vi likevel har omtrent like mange hjerneceller! Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller, og det kan jo virke tilstrekkelig for det meste man trenger å gjøre. Men i motsetning til de andre cellene i kroppen, kan ikke hjernecellene dele seg, så vi får ikke flere av dem hvis vi skulle komme til å skade noen. Du har bare den ene hjernen du har, så pass godt på den! Og hjernen blir bare bedre og bedre jo mer man bruker den, så det er bare å finne fram matteleksene først som sist! Heldigvis trener man også hjernen når man spiller fotball eller driver med andre aktiviteter, så da har man enda en god grunn for å holde seg i form…

  Kroppens kommandosentral,

  Les.

  takk
  zohre

 110. א ( Alef )

  ا ( Ælef )

  Artikulasjon er ei innsnevring i talekanalen danna for å produsere språklydar. Artikulasjonsstad og artikulasjonsmåte avgjer korleis lyden kjem til å høyrast ut.

  Artikulasjonsstaden til ei språklyd er den staden i munnen, svelget eller strupehovudet der vi finn det sterkaste innsnevringa når denne lyden blir uttala. Det finst språklydar med berre eín artikulasjonsstad, andre med dobbel artikulasjonsstad og atter andre med ein primær artikulasjonsstad og ein sekundær artikulasjonsstad…

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  Jeg leste E ergo er jeg.

  Jeg leste A ergo er jeg.

  Ællah ( Gud ), Encephalon ( Hjerne ), Akva ( Vann )???

  Bruk av muskulaturen i taleorganene til å uttale språklyder ved å variere innsnevringen i talekanalen. Man kan variere stedet for innsnevringen (artikulasjonsstedet): For eksempel har p, b og m innsnevring ved leppene, mens k, g og ng har innsnevring mellom baktungen og ganen. En nøyaktig beskrivelse av artikulasjonsstedet angis ved å nevne både den nedre og den øvre artikulator der innsnevringen er størst. Man kan også variere innsnevringsgraden (artikulasjonsmåten): Innsnevringen kan danne et fullstendig lukke som ved p, b, t, d, k, g; den kan være trang som ved s, f; og den kan være mindre trang som ved l, e.

  Jeg leste, ergo er jeg.

  Jeg tenker, ergo er jeg.

  Jesu ord på korset Eli, Eli, lema sabachtani?. ( «Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» ).

  takk
  zohre

 111. Hvordan kan en tenke med eller uten script?

  א ( A ) ا ( Æ )

  Ingen som tenker liksom dyr leser intet.

  «rom–tid-teorien» ( gravitasjonskollaps og egenskapene ved sorte hull )

  Tester tankeleser

  Den berømte astrofysikeren Stephen Hawking tester en innretning som kan lese tankene hans.

  Å overvåke hjerneaktivitet, med mål om å omvandle den til tale.

  Hittil har apparatet blitt testet ved at Hawking forestiller seg at han beveger hender og føtter mens han bruker apparatet. Man har dermed kunnet identifisere hvilke bevegelser han forestiller seg ved endringer i hjerneaktiviteten…

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/07/12/tester-tankeleser

  takk
  zohre

 112. Bevissthetens mysterium , Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  Tyngdekraften har en bestemt retning.

  Isselappen, eller parietallappen, Lat. lobus parietalis, strukturelt område i hjernen. En av fire hjernelapper. Lokalisert øverst i hjernen, bak pannelappen (frontallappen) og ovenfor tinninglappen (temporallappen). Inneholder funksjoner for sensorisk perspsjon (evnen til å kjenne/føle) og språkforståelse (Wernicke) Skade på isselappen kan forårsake forstyrret spatial orientering, manglende evne til å identifisere objekt med følesansen, selv om man vet hva det er, eller neglekt av den ene siden av kroppen d.v.s. at man ikke vil vedkjenne seg en side av kroppen.

  Isaac Newton var den som først formulerte loven om tyngdekraft. Det var et stort vitenskapelig gjennombrudd da han kunne forklare at himmellegemene holdt seg i banene sine ved hjelp av den samme kraften som får et eple til å falle mot bakken.

  Bevissthetens mysterium , Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  Tyngdekraften har en bestemt retning.

  Både ikke hjerneforskere og natur er underordnet hjerneforskere.

  Bevisstheten har en tendens til å tolke sanseinntrykk.

  Ællaho Ækbar, som frasen kalles på arabisk, er en frase som anvendes blant annet av muslimer. Frasen betyder Gud er størst, altså at mennesker skal underkaste seg Ællah (Gud).

  Bevisstheten har en tendens til å underkaste seg uansett?

  takk
  zohre

 113. Jeg leste Æ ergo er jeg.

  Retorikk

  Ethos: viser til talerens egen autoritet

  Pathos: vender seg til tilhøreren og dennes følelser for å påvirke

  Logos: appellerer til fornuften og det logiske resonnementet

  Jeg leste E ergo er jeg.

  Mennesker er ganske forskjellige –

  Jeg leste Æ ( E, A ) ergo er jeg.

  Les.

  Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller, og det kan jo virke tilstrekkelig for det meste man trenger å gjøre.

  Hjernen konstant flyter i vann.

  kraften som får et eple til å falle mot bakken.

  takk
  zohre

 114. Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller, og det kan jo virke tilstrekkelig for det meste man trenger å gjøre.

  Hjernen konstant flyter i vann.

  kraften som får et eple til å falle mot bakken.

  Hjernen er uten tvil det mest komplekse organet i kroppen.

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  Jeg leser E ergo er jeg.

  Hjernen har bare ca. 130 milliarder hjerneceller, med andre ord ett enkelt apparat.

  Å overvåke hjerneaktivitet, med mål om å omvandle den til tale.

  Æ ( E, A ).

  takk
  zohre

 115. Æ er hverken A eller E.

  Æ er både A og E.

  Bevisstheten har en tendens til å underkaste seg uansett?

  takk
  zohre

 116. א ( Alef )

  ا ( Ælef )

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  Æ, E, A

  … i Bibelen hvor hver ny linje begynner med en ny bokstav i det hebraiske alfabetet, fra den første bokstaven א – «alef» til den siste bokstaven ת – «tav,» 22 bokstaver i alt. De akrostiske salmene er Salme 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 og 145…

  Ællaho Ækbar, som frasen kalles på arabisk, er en frase som anvendes blant annet av muslimer. Frasen betyder Gud er størst, altså at mennesker skal underkaste seg Ællah (Gud).

  …den hjerneregionen som faktisk skiller ett språk fra et annet, Venstre caudate

  א ( Alef ) ا ( Ælef )

  ( א ) Synsnervekrysning,

  ( ا ) Venstre caudate,

  Kristendommen insisterer på synsnervekrysning, men islam insisterer på venstre caudate.

  takk
  zohre

 117. Babels tårn,Tårnet danner bakgrunnen for en bibelsk fortelling. Den er hentet fra Gamle testamentets Første Mosebok (kapittel 11) og handler om hvordan menneskene fikk forskjellige språk. I begynnelsen hadde alle samme språk og de slo seg ned i Babel. Det sies at menneskene i Babel, ville opp til himmelen og at de derfor bygde et tårn. Gud likte ikke dette og ga dem derfor forskjellige språk slik at de ikke kunne forstå hverandre. Slik stoppet arbeidet opp og menneskene spredte seg til forskjellige steder over hele verden…

  Forskjellige språk ser like ut når man studerer aktiviteten i hjernen.De samme regionene er aktive for både norsk og engelsk. Hvordan sørger den tospråklige hjernen for at språkene ikke blander seg?… Det er spesielt deler av den venstre hjernedelen kalt temporal cortex, som aktiviseres på samme måte uansett hvilket språk det gjelder… Forskerne lette derfor andre steder for å finne den hjerneregionen som faktisk skiller ett språk fra et annet. Venstre caudate De landet på et område dypt inne i hjernen som kalles den venstre caudate. Denne regionen reagerte sterkt på ordet «salmon» selv om det kom etter ordet «lachs». Samtidig reagerte den svakt på «salmon» når ordet kom etter «trout». Hjerneregionen fanget opp språkbyttet mellom flere engelske og tyske ord, i tillegg til japanske og engelske ord…

  Venstre hjernehalvdel styrer høyre kroppshalvdel, styrer det akademiske, språk, setninger, skriving og ord, tale, opplesning, lesning, og etc…

  En Descartes feiltakelse,

  En Einstein feiltakelse,

  Jeg leste E ergo er jeg?

  Oppdaget Descartes Epifysen eller synsnervekrysningen (chiasma opticum)?

  Kristendommen insisterer på synsnervekrysning, men islam insisterer på venstre caudate.

  takk
  zohre

 118. Oppdaget Descartes Epifysen eller synsnervekrysningen (chiasma opticum)?

  Det kartesiske koordinatsystemet ble først brukt av Rene Descartes (latinisert Cartesius)…

  Fordi Epifysen lå i midten av hjernen, mente Descartes at organet formidlet forbindelsen mellom kropp og sjel…

  Synsnervekrysning, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del…

  Bevissthetsnivået reguleres i hjernen primært gjennom retikulærsubstansen, den circadianske rytme (døgnrytmen) styres via sentre i hypothalamus og epifysen. Selve bevissthetsinnholdet fylles av et samspill mellom kortikal aktivitet i forskjellige avsnitt av storehjernen…

  Hypothalamus ( under thalamus ) er en region i hjernen hos pattedyr lokalisert under thalamus, og utgjør den største delen av den ventrale regionen av diencephalon…

  En Descartes feiltakelse,

  Stadfester en kristendom ved å insistere på synsnervekrysningen (chiasma opticum)?

  Descartes’ feiltagelse

  Forfatteren diskuterer i denne boken hvorfor Descartes tok feil når han atskilte kropp og sjel som to uavhengige enheter. Hans tanker, som bygger på biologisk kunnskap, blir i sin forlengelse humanistens betraktninger over mennesket og dets tilstand. Har noter, referanser, forslag til videre lesning og register…

  takk
  zohre

 119. Kristendommen insisterer på synsnervekrysning, men islam insisterer på venstre caudate.

  takk
  zohre

 120. Babels tårn

  mytisk tårn omtalt i Bibelen (1 Mos 11,1–9). Etter syndfloden kom menneskeslekten til Sinear-sletten, der de bygde en by med et tårn som skulle nå like inn i himmelen. Gud steg ned på jorden for å se hva det var menneskene holdt på med. Han forvirret deres språk slik at de ikke lenger kunne forstå hverandre og spredte dem ut over hele jorden. Byen og tårnet kalles derfor, med et ordspill på det hebraiske balal, «å blande», «forvirre», «Babel», dvs. Babylon. Det har vært hevdet at beretningens bakgrunn er Marduk-tempelet i Babylon, kjent for sitt enorme trappetårn (ziggurat), men det kan også tenkes at vi har å gjøre med mye eldre, mytiske forestillinger.

  Knapt noen bibelsk beretning med tilknytning til det gamle Mesopotamia har hatt en tilsvarende innflytelse på den vestlige verden som legenden om Babelstårnet. Tidlig ble Babels tårn et symbol på menneskelig nysgjerrighet og forskertrang, men også på det menneskelige overmot som fører til kaos og forvirring (babelsk forvirring).

  Ikke minst for språkvitenskap spilte legenden en vesentlig rolle. Helt frem til 1800-tallets begynnelse utgjorde de bibelske beretninger grunnlaget for det vitenskapelige synet på hvorledes språkene hadde utviklet seg.

  Kunst

  Det finnes tallrike fremstillinger av Babels tårn i litteratur og billedkunst. Det etter hvert standardiserte bilde av Babelstårnet som utviklet seg i Vesten bygde dels på antikke fremstillinger (Herodot), men viser også påfallende likheter med abbasidenes minareter fra 700- og 800-tallet (Samarra-moskeen). Særlig berømt er Pieter Brueghel d.e.s maleri fra 1560-årene.

  http://snl.no/Babels_tårn

  takk
  zohre

 121. …Byen og tårnet kalles derfor, med et ordspill på det hebraiske balal, «å blande», «forvirre»,

  Balal ( Bælal, Belal, Bilal,… )?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bilal_ibn_Rabah_al-Habashi

  Kristendommen insisterer på synsnervekrysning, men islam insisterer på venstre caudate.

  takk
  zohre

 122. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  Engelen Gabriel som sa at Les ergo E ( Eghra ).

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  Æ
  E
  Æ

  E
  Æ

  takk
  zohre

 123. Ild, Jord, Vann, Luft

  Elementene eller de fire elementene er de fire stofflige bestanddelene ild, jord, luft, og vann som alle stoffer består av ifølge Aristoteles’ elementlære. Aristoteles hypotetiserte også et åndelig element, eteren, som ble til alkymistenes pneuma og kvintessensen.

  Himmelretninger er de fire hovedretningene på kompasset: nord, øst, sør og vest. De fire himmelretningene tilsvarer de fire gradverdiene på et kompass: nord: 0 grader, øst: 90 grader, sør: 180 grader og vest: 270 grader. Enkelte kompass bruker enheten gon, hvor de fire retningene da tilsvarer henholdsvis 0, 100, 200 og 300 gon.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Himmelretning

  Æ, E, Æ

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  E betyr, les.

  takk
  zohre

 124. Ild, Jord, Vann, Luft

  Ild, Jord, Luft, Vann

  Æ, E, Æ

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  E betyr, les.

  takk
  zohre

 125. Hjerne forsvunnet

  Klikk for å få tilgang til AXONET%20Nr%202-12.pdf

  …Einstein prøvde å lage en samleteori for hele universet, men det klarte han ikke…

  Som grunnlag for den spesielle relativitetsteorien brukte Einstein relativitetsprinsippet. Dette sier at det er umulig ved mekaniske, optiske eller elektromagnetiske metoder å bestemme et legemes absolutte bevegelse, dvs. dets bevegelse i forhold til det tomme rom. Dette prinsippet var formulert av E. MACH i 1870-årene og senere mer presist av H. POINCARÉ. For mekanikkens vedkommende kan det føres tilbake til I. NEWTON. I optikken er det knyttet til A. Michelsons oppdagelse (1881) av at LYSHASTIGHETEN i tomt rom er den samme om den måles i forhold til en observatør i ro eller i forhold til en som er i bevegelse…

  takk
  zohre

 126. Dyr som ser og hører ergo les.

  Ild, Jord, Vann, Luft.
  Ild, Jord, Luft, Vann.

  Æ, E, Æ

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  E betyr, les.

  takk
  zohre

 127. Enhver bevegelse og hver eneste hastighet og enhver bokstave og ethvert ord skal leses av hjerneforskere ergo,

  Den vitenskapelige metode eller prosess blir betraktet som fundamental for den vitenskapelige utforskning og tilegnelse av ny kunnskap basert på fysiske bevis – såkalt empiri eller erfaring. Den vitenskapelige metoden innebærer mange teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å koordinere og integrere gammel kunnskap. Dette grunnlaget for moderne vitenskap ble lagt i opplysningstiden av de såkalte vitenskapsfilosofene.
  Det er to steg i den vitenskapelige metoden. Den første er å samle data gjennom observasjon eller eksperimenter, den andre er å formulere og teste hypotesene. Deretter gjør man flere observasjoner eller eksperiment dersom man trenger flere data.[trenger referanse]
  En viktig del av den vitenskapelig forskningen er å rapportere resultatene. En av de mest vanlige rapporteringsprosedyrene er å skrive fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Disse artikler følger ofte logikken i ITMRD-strukturen.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskapelig_metode

  takk
  zohre

 128. Den høyre hjernehemisfære ( Ild, luft, lys ).

  Den venstre hjernehemisfære ( Jord, vann, lyd ).

  …Det er vanligvis skade på den høyre hjernehemisfære som gir neglekt. Dette forklares ofte ved asymmetrisk oppmerksomhetsbias- eller asymmetrisk oppmerksomhets representasjon i hemisfærene der hovedpoenget til begge modellene er at skader på den venstre hjernehalvdelen ikke vil utgjøre særlig forskjell, mens skader på den høyre vil. Neglekt er særlig assosiert med skader på posterior parietal- og frontal korteks, men hvilke spesifikke skader som leder til neglekt er det fremdeles debatt rundt. Mesteparten av studiene gjort på feltet indikerer skade på et stimulusdrevet system som sørger for at oppmerksomheten kan bli relokalisert mot viktige eksterne stimuli. Dette systemet er tiltenkt å ligge ventral fronto-parietalt i høyre hemisfære noe som igjen støtter observasjonen om flest tilfeller med venstresidesymptomatisk neglekt…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Neglekt

  E betyr, les.

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  takk
  zohre

 129. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  Engelen Gabriel som sa at Les ergo E ( Eghra ).

  Den høyre hjernehemisfære ( Ild, luft, lys ).

  Den venstre hjernehemisfære ( Jord, vann, lyd ).

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  ?

  Ællaho Ækbar, som frasen kalles på arabisk, er en frase som anvendes blant annet av muslimer. Frasen betyder Gud er størst, altså at mennesker skal underkaste seg Ællah (Gud).

  Bevisstheten har en tendens til å underkaste seg uansett?

  takk
  zohre

 130. Den vitenskapelige metode:

  Hvordan leste og skrev hjernen?

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  takk
  zohre

 131. Jeg leste Æ ergo er jeg altså hva som hemmer en til å lese?

  Den høyre hjernehemisfære ( Ild, luft, lys ).
  Den venstre hjernehemisfære ( Jord, vann, lyd ).

  takk
  zohre

 132. Strengteori er en modell i fysikken som har som mål å beskrive universets minste byggesteiner. De fundamentale byggesteinene i strengteorien er endimensjonale strenger. Det vil si at de har en utstrekning, i motsetning til tidligere modeller som har vært basert på null-dimensjonale partikler. Analogien til strengteori er musikk, og det vi oppfatter som energi/materie er bare frekvensen/tonen til en vibrerende streng.
  Strengteori innebærer flere romdimensjoner, noen strengteorier baserer seg på ti dimensjoner, mens andre har så mange som 26 dimensjoner.
  Strengteorien har som mål å løse ett av de store problemene innen teoretisk fysikk: Å forene kvantemekanikk med den generelle relativitetsteorien for å finne den endelige «teorien om alt». Kvantemekanikk er nødvendig for å beskrive fysikk over små avstander og har fram til nå kunnet anvendes til å beskrive tre av de fire fundamentale naturkreftene: elektromagnetismen, fargekraft og svak kjernekraft. Den generelle relativitetsteorien er en klassisk (i motsetning til kvantemekanikk) teori som beskriver gravitasjon. Det har vist seg gravitasjon ikke lar seg formulere som en kvantemekanisk teori. Det er her en av de viktigste utfordringene ligger for dagens fysikere; å forene de fire fundamentale naturkreftene i en og samme teori. Den hittil mest vellykkede strengteorien er M-teori.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Strengteori

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  Engelen Gabriel som sa at Les ergo E ( Eghra ).

  Den høyre hjernehemisfære ( Ild, luft, lys ).
  Den venstre hjernehemisfære ( Jord, vann, lyd ).

  Jeg leste Æ ergo er jeg.

  ?

  takk
  zohre

 133. Foton er i kvantemekanikken et energikvant av elektromagnetisk stråling og dermed kan man grovt si det er en «lyspartikkel». I vakuum beveger fotoner seg alltid med konstant fart lik lysets hastighet. Navnet kommer fra gresk phos, «lys».

  Bølgefunksjonen til et foton
  Lys har ifølge kvantemekanikken både bølge- og partikkel-egenskaper. Bølgeegenskapene kommer til syne når det passerer en spalte, ettersom det da oppstår interferens. Et svært fascinerende aspekt ved fotonet (og alle andre kvantemekaniske objekter) er at det kan interferere med seg selv, det vil si at dersom man sender kun ett foton mot en dobbeltspalte, vil det dannes et interferensmønster. Det betyr at den ene partikkelen har passert gjennom de to forskjellige åpningene samtidig. Partikkelegenskapene vises i den fotoelektriske effekten, som sier fotoner med tilstrekkelig høy frekvens kan slå ut elektroner fra et metall. Partikkelegenskapen ligger i at mange fotoner med liten energi ikke kan slå ut elektroner i det hele tatt, dvs. ett foton slår ut ett elektron. (Mer om dette i forklaringen av den fotoelektriske effekten.)
  Klassifisert i partikkelfysikken er et foton en elementærpartikkel med spinn 1. At fotoner er elementære betyr at de ikke kan settes sammen av andre partikler, slik f.eks. atomkjerner settes sammen av protoner og nøytroner. Fotonets energi er E=hf, der h er Plancks konstant og f det elektromagnetiske feltets frekvens. Bevegelsesmengden er hf/c, der c er lysets hastighet i vakuum.
  I kvanteelektrodynamikken er det virtuelle fotonet formidlerpartikkelen for den elektromagnetiske kraften.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Foton

  takk
  zohre

 134. E betyr les?
  Æ betyr leste, leser,?
  Å lese…

  takk
  zohre

 135. Utåndede
  Luft består normalt av 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % andre stoff. Med kroppstemperatur er utåndet luft nesten helt i likevekt med vanndamp. I kald luft vil den utåndede dampen raskt kondensere, og vise seg som en liten sky av små vanndråper som kondenserer eller fryser på overflater…

  Innånding, inspirasjon, den rytmiske innsugingen av luft i lungene, den første fasen av pustesyklus. Innåndingen er et resultat av at mellomribbemuskler, mellomgulvet og andre muskler trekker seg sammen, slik at ribbene løftes og det hvelvede mellomgulvet flates av. Derved utvides brystkassen med lungene, trykket inne i brysthulen og i lungene synker, og luft suges inn i lungene. Innånding og utånding veksler rytmisk i pustesyklus, med en kortere eller lengre pause mellom utånding og neste innånding. Både hyppigheten av denne vekslingen, pustefrekvensen, og dybden av innåndingen er nøye regulert fra respirasjonssentrene, åndedrettssentrene, i hjernen, slik at organismen til enhver tid får avgitt nok karbondioksid og tatt opp nok oksygen. Se åndedrett… http://snl.no/innånding

  Ånd er et mangetydig begrep som er blitt brukt i filosofi og religion. Ordet kan brukes synonymt med sjel, spøkelse eller bevissthet. I religiøs sammenheng brukes ordet om ikke-materielle skapninger som kan være gode eller onde. I kristendommen oppfattes engler som åndsmakter og den hellige ånd som guds virksomme kraft.
  Ordet ånd betyr opprinnelig «pust». Ånd kalles på gresk pneuma, nous, på latin spiritus, mens, animus eller anima, på hebraisk ruach, på arabisk ruh, på engelsk mind («sinn») eller spirit («sjel»), fransk esprit og tysk Geist.
  I betydningen bevissthet kan vi grovt sett dele begrepet i to: Begrepet psyke betegner ånd som menneskets mentale dimensjon, mens i begrepet sjel vises det til en åndelig, spirituell dimensjon…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Ånd

  takk
  zohre

 136. Hva som hemmer en til å lese?

  takk
  zohre

 137. Men hvordan beviser man eksistensen av et usynlig, umålbart og urørbart felt?…

  takk
  zohre

 138. «0» «Æ»

  «0» «E»

  ?

  Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller…

  300 000 km/s

  Det rare er at vi likevel har omtrent like mange hjerneceller!

  Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

  takk
  zohre

 139. Venstre hjernehalvdel som leser, men høyre hjernehalvdel som beordrer
  venstre hjernehalvdel til å lese?

  Bevissthet??

  Venstre hjernehalvdel styrer høyre kroppshalvdel, styrer det akademiske, språk, setninger, skriving og ord, tale, opplesning, lesning, og etc…
  Høyre hjernehalvdel styrer venstre kroppshalvdel, styrer det artistiske, bilder, visualisering, farger, følelser og emosjoner, og etc…

  takk
  zohre

 140. Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør i atmosfæren rundt jorden. Menneskene er avhengig av luftens oksygen http://no.wikipedia.org/wiki/Oksygen for å kunne puste, i likhet med andre pattedyr. Planter omsetter luftens karbondioksid i fotosyntese. For de fleste planter er dette den eneste kilden til karbon. http://no.wikipedia.org/wiki/Luft

  300 000 km/s

  Lysets hastighet i vakuum er en konstant hastighet c (Latin: celeritas «raskhet» eller «fart»), http://no.wikipedia.org/wiki/Lysets_hastighet

  takk
  zohre

 141. Oppdaget Descartes Epifysen eller synsnervekrysning (chiasma opticum)?

  Forkynn i din Herres navn! Han som skaper, (1) skaper mennesket av en liten seig klump. (2) Forkynn! Se, Herren er den store velgjører, (3) som ved pennen har undervist, (4) undervist mennesket om ting det ikke kjente. (5) Nei, mennesket er sannelig oppsetsig, (6) for det mener å være seg selv nok! (7) Til Herren vender alt tilbake! (8) Du har vel sett ham som forbyr (9) en trell når han forretter bønnen? (10) Mener du at han følger ledelsen, (11) eller fremmer gudsfrykt? (12) Eller mener du at han fornekter og vender seg bort? (13) Vet han ikke at Gud ser! (14) Nei, sannelig, hvis han ikke slutter, skal Vi ta ham i luggen, (15) en løgnaktig, syndefull lugg! (16) La ham bare tilkalle sin klikk, (17) så skal Vi tilkalle vokterne! (18) Nei! Adlyd ham ikke! Fall ned i bønn, og kom din Gud nær! (19)

  takk
  zohre

 142. En Descartes feiltakelse er kjernen til en Guds partikkel med et skille mellom lyset og mørket altså igjen et skille mellom hastighet og treghet altså igjen hastighet og treghet ikke er en og samme ting.

  takk
  zohre

 143. curvature of space-time,
  ….intrinsic angular momentum (spin) of matter, much in the same way in which the curvature is coupled to the energy and momentum of matter….

  takk
  zohre

 144. Sjabuót eller sjavuót (fra hebraisk שָׁבוּעוֹת, šābu‘ōt), også kalt ukefesten eller jødisk pinse, er en jødisk høytid som finner sted syv uker (49 dager) etter pesah (påske). På det religiøse planet er sjabuót en feiring av at Moses tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet — men sjabuót er også en innhøstingsfest for blant annet hvete, og feires derfor når hveten er moden.[1]

  Sjabuót blir også feiret i løpet av en dag i det moderne Israel, i samaritansk religion, i karaittisk jødedom, i reformjødedom, men og ofte også i rekonstruksjonistisk jødedom. I konservativ og ortodoks jødedom og annen tradisjonell jødedom utenfor Israel feires en sjabuot i to dager. Tradisjonelt blir Ruts bok i den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente) lest under feiringen.

  …….

  E er den den første bokstaven på Les da engelen Gabriel sa til Mohammad Les.
  Er det frasen Jeg leste E ergo er jeg er den den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

 145. *****5. mosebok 6:4, og som lyder: «Shema Jisrael, Adonaj Eloiheino, Adonaj Echad». På norsk blir den vanligvis oversatt til: «Hør Israel! Herren er vår Gud! Herren er en!»

  *****Shema Yisrael (or Sh’ma Yisrael; Hebrew: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל‎; «Hear, [O] Israel») are the first two words of a section of the Torah, and is the title (sometimes shortened to simply Shema) of a prayer that serves as a centerpiece of the morning and evening Jewish prayer services.

  takk
  zohre

 146. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל

  takk
  zohre

 147. *****Shema Yisrael (or Sh’ma Yisrael; Hebrew: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל‎; «Hear, [O] Israel»)

  ◄ Genesis 1:3 ►

  Then God אֱלֹהִ֖ים e·lo·him 430 God, god pl. of eloah
  said, וַיֹּ֥אמֶר vai·yo·mer 559 to utter, say a prim. root
  «Let there be light»; אֹ֑ור o·vr; 216 a light from or
  and there was light. אֹֽור׃ o·vr. 216 a light from or

  http://biblehub.com/lexicon/genesis/1-3.htm

  E er den den første bokstaven på Les da engelen Gabriel sa til Mohammad Les.
  Er det frasen Jeg leste E ergo er jeg er den den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

 148. bibel orthodox katholisch

  http://bible.ort.org/intro1.asp?lang=1

  תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ = tohu va vohu = without form and empty

  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי אוֹר = Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or = God said, ‘There shall be light,’ and light came into existence

  takk
  zohre

 149. Ånd

  1.Ild
  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  bibel orthodox katholisch

  http://bible.ort.org/intro1.asp?lang=1

  תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ = tohu va vohu = without form and empty
  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי אוֹר = Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or = God said, ‘There shall be light,’ and light came into existence

  takk
  zohre

 150. Hebraisk (עִבְרִית‎, ‘Ivrit) er et semittisk språk, det hebraiske språket og jødedommen betegnes som תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ = tohu va vohu altså I begynnelsen var det ingenting,

  takk
  zohre

 151. 😍 בְּרֵאשִׁית = b’reishit =I begynnelsen

  🤔 תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ = tohu va vohu =øde og tom», «formløs og tom

  😍 א֑וֹר = ō-wr =Lys

  E er det den første bokstaven på Les da engelen Gabriel sa til Mohammad Les.
  Er det frasen Jeg leste E ergo er jeg er den den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

 152. א álef=א álef

  א álef=?

  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør

  Arabisk سمع ( Sama )=Hør

  takk
  zohre

 153. בְּרֵאשִׁית=I begynnelsen=Jeg leste א alef ergo er jeg

  א álef=א álef
  א álef=?
  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør
  Arabisk سمع ( Sama )=Hør

  takk
  zohre

 154. E er det den første bokstaven på Les da engelen Gabriel sa til Mohammad Les.
  Er det frasen Jeg leste E ergo er jeg er den den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  א álef=א álef
  א álef=?
  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør
  Arabisk سمع ( Sama )=Hør

  takk
  zohre

 155. Jeg leste א alef ergo er jeg

  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør
  Arabisk سمع ( Sama )=Hør

  א=א

  שָׁמַע=א

  takk
  zohre

 156. Jeg leste א alef ergo er jeg.
  Jeg leste E ergo er jeg.

  Den første frasen har sitt opphav i det hebraiske alfabetet, språket kalt Lĕshôn Ha-Qôdesh ( לשון הקודש‎ ), «det hellige språket».

  Den andre frasen har sitt opphav i det arabiske alfabetet, da engelen Gabriel ( Jebreil ) sa til Mohammad les ( Eghra ).

  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør
  Arabisk سمع ( Sama )=Hør
  א=א
  שָׁמַע=א

  takk
  zohre

 157. א=א

  E=اقْرَأْ

  Lĕshôn Ha-Qôdesh ( לשון הקודש‎ ), «det hellige språket».

  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør

  takk
  zohre

 158. Jeg leste א alef ergo er jeg.

  Jeg leste E=اقْرَأْ ergo er jeg.

  Hebraisk שָׁמַע ( Shama )=Hør

  Arabisk سمع ( Sama )=Hør

  א=א
  שָׁמַע=א

  takk
  zohre

 159. Jeg leste א alef ergo er jeg.

  Jeg leste E=اقْرَأْ ergo er jeg.

  E=اقْرَأْ
  Ild, Jord, Luft, Vann

  א alef
  ?

  takk
  zohre

 160. א alef=Å lese
  בְּרֵאשִׁית=I begynnelsen
  א alef=?

  E=اقْرَأْ ( Les )
  Ild, Jord, Luft, Vann

  takk
  zohre

 161. Ild, Jord, Luft, Vann + åpenbaring

  א alef=Å lese
  בְּרֵאשִׁית=I begynnelsen
  א alef=?

  E=اقْرَأْ ( Les )
  Ild, Jord, Luft, Vann

  takk
  zohre

 162. Bevisstheten har en tendens til å underkaste seg uansett?

  Den høyre hjernehemisfære ( Ild, luft, lys ).

  Den venstre hjernehemisfære ( Jord, vann, lyd ).

  Jeg leste Æ ergo er jeg

  Jeg leste א alef ergo er jeg

  ?

  takk
  zohre

 163. Ild, Jord, Luft, Vann + åpenbaring

  Den høyre hjernehemisfære ( Ild, luft, lys ).

  Den venstre hjernehemisfære ( Jord, vann, lyd ).

  Jeg leste Æ ergo er jeg

  Jeg leste א alef ergo er jeg

  Bevisstheten har en tendens til å underkaste seg uansett?

  ?

  takk
  zohre

 164. https://forskning.no/menneskekroppen-evolusjon-dna/sjimpansenes-genom-er-avdekket/1041956
  Sjimpansenes genom er avdekket
  Amerikanske forskere har kartlagt genene til vår nærmeste slektning – sjimpansen. Den ser imidlertid ikke ut til å være fullt så nær som vi trodde.

  Forskere har sett tegn til «Guds partikkel»

  CERN har trolig funnet «Guds partikkel»

  En Descartes feiltakelse er kjernen til en Guds partikkel med et skille mellom lyset og mørket altså igjen et skille mellom hastighet og treghet altså igjen hastighet og treghet ikke er en og samme ting.

  takk
  zohre

 165. Er det frasen jeg leste א alef ergo er jeg er det den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

 166. Sjimpansenes genom er avdekket
  Amerikanske forskere har kartlagt genene til vår nærmeste slektning – sjimpansen. Den ser imidlertid ikke ut til å være fullt så nær som vi trodde.

  Er det frasen jeg leste א alef ergo er jeg er det den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

 167. Jeg leste א alef ergo er jeg

  Jeg leste E ergo er jeg

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 168. Jeg leste א alef ergo er jeg

  Jeg leste E ergo er jeg

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  Sjimpansenes genom er avdekket
  Amerikanske forskere har kartlagt genene til vår nærmeste slektning – sjimpansen. Den ser imidlertid ikke ut til å være fullt så nær som vi trodde.

  Er det frasen jeg leste א alef ergo er jeg er det den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

 169. Jeg leste א alef ergo er jeg
  Jeg leste E ergo er jeg
  .( 0 – + )300%
  Hjernen 300% + ånd
  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  Sjimpansenes genom er avdekket
  Amerikanske forskere har kartlagt genene til vår nærmeste slektning – sjimpansen. Den ser imidlertid ikke ut til å være fullt så nær som vi trodde.

  Er det frasen jeg leste א alef ergo er jeg er det den absolutte frasen eller kommer en til å ha et postulat, aksiom?

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Stikkordsky